منوی اطلاعیه

AnnouncementsShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۰:۰
Background image

خبرتیاوی

د کریډیټ محکمو قانون د سه شنبې په ورځ د اګست له 27 مې نیټې څخه تر 1398 پورې معتبر دی. د مرکز او محکمو د عزت درناوی به د هغه فعالیت سره سم اجرا کړي.
د عدليې وزارت ته د قانون د ترلاسه کولو لپاره، د پورته یاد شوي مقالو سرپرست به ژر تر ژره د ستره محکمه په ویب پاڼه کې خپور شي او پدې میاشت کې به محاکمه خپره کړي.

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

د ستره محکمی خبرتیاوی

د هیواد په کچه د رسمي ښوونځیو 14 کسيز فارغانو ته دیني مدرسو، حقوقپوهانو او د قضایي ازموینه کې د شمولیت په لیوالتیا سره، د نوم لیکنې به په 11/13/2013 کې د انالین او د والي د پیل په حضور کې به دوام . . .

RecentShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

د ستره محکمی خبرتیاوی

د هیواد په کچه د رسمي ښوونځیو 14 کسيز فارغانو ته دیني مدرسو، حقوقپوهانو او د قضایي ازموینه کې د شمولیت په لیوالتیا سره، د نوم لیکنې به په 11/13/2013 کې د انالین او د والي د پیل په حضور کې به دوام . . .

ClosedShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۰:۰

خبرتیاوی

د کریډیټ محکمو قانون د سه شنبې په ورځ د اګست له 27 مې نیټې څخه تر 1398 پورې معتبر دی. د مرکز او محکمو د عزت درناوی به د هغه فعالیت سره سم اجرا کړي.
د عدليې وزارت ته د قانون د ترلاسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲

د عمومی مالی و اداری ریاست خبرتیاو

د دې موخې لپاره، د تدارکاتو د قانون 46 مادې د پراګراف) 2 (سره سم، عامه څارنوال باید سترې محکمې ته خبر شي. اراده لري چې د 77 غیر معیاري میزالونو لپاره د قرارداد پای ته ورسیږي په ګډون د . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۴:۳۳

د عمومی مالی و اداری ریاست خبرتیاو

د سترې محکمې د تدارکاتو دفتر ټولو وړ داوطلبانو ته د داوطلبۍ په پروسه کې برخه اخلي) 130 (د وسایطو پارسلونه، د ټیر بوتلونو په ګډون، د سترې محکمې د وسایطو اړتیاوو لپاره، او اړونده داوطلبۍ . . .