اطلاعیهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۴:۱۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط مختلف النوع ستره محکمه برای سال مالی 1400 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه با فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی ( NPA ) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج ا.ا

به اطلاع عموم دواطلبان محترمیکه در بست های اداری ( پنجم و ششم ) ریاست عمومی مالی و اداری و منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا، قبلاً آنلاین ثبت نام و شامل شارت لست گردیده اند رسانیده میشود که ساعت 9 صبح روز . . .

Recentنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۷
Background image

فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ر . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۵:۴۱
Background image

اطلاعیه امتحان کانکور دور ۳۱ ستاژ قضائی

قرار است امتحان کانکور دور۳۱ ستاژ قضائی بتاریخ 1398/4/28 آغاز شود.

به اطلاع آنعده متقاضیانی که قبلاً کارت امتحان ستاژ قضائی دور 31 را اخذ نموده، محل امتحان و زبان خود را مشخص نموده رسانیده میشود. طبق . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

اطلاعیه ستره محکمه

به اطلاع آنعده فارغین پوهنحی های شرعیات ، حقوق وفارغان صنف چهاردهم  مدارس رسمی دینی داخل کشور که علاقه مند شمولیت درامتحان کانکور ستاژ قضایی باشند رسانیده میشود که ثبت نام بتاریخ 20/11/1397 ازطریق . . .

بسته شده نمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۴:۱۷

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۵:۲۷

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج ا.ا

به اطلاع عموم دواطلبان محترمیکه در بست های اداری ( پنجم و ششم ) ریاست عمومی مالی و اداری و منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا، قبلاً آنلاین ثبت نام و شامل شارت لست گردیده اند رسانیده میشود که . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۴:۴۷

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ترمیمات اطراف تعمیر و پیاده رو های ریاست تعلیمات قضائی به روش درخواست نرخگیری اشتراک نموده و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۳۱

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک (7) قلم البسه زمستانی برای کارکنان خدماتی مرکز و محاکم . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۰:۲۱

اطلاعیه ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع بشری

بالاثر تماس تیلفونی مؤرخ 4/8/1399 با پوهنتون کابل اطلاع حاصل گردید، آنعده منسوبین محترم قوه قضائیه که قبلاً از طریق ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت در رشته شریعت وقانون پوهنځی شرعیات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۳:۵

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه

به اطلاع ستاژران محترمیکه به دوره (۳۱) کورس ستاژ ریاست تعلیمات قضائی کامیاب گردیده اند رسانیده میشود که شماره واربه اساس جدول وار باساس جدول نایج ریاست محترم تعلیمات قضائی روزهای آتی :

. . .