اطلاعیهنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اطلاعیۀ تدارکات ستره محکمه

تدارکات ادارۀعالی مقام ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی {تدارک 30 قلم قرطاسیه باب برای ریاستهای مرکزی مقام عالی ستره محکمه ضرورت سال مالی 1402هـ ش} اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک  ازآمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری} بدست آورد. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹
Background image

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک 9 قلم امور صحافی(پاکتهای کپرئی، کارتن بندکدار، پاکت مراسلات، خریطۀ تکۀ فراشوتی} . . .

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۱:۱۲

اطلاعیۀ تدارکات ستره محکمه

تدارکات ادارۀعالی مقام ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی {تدارک 30 قلم قرطاسیه باب برای ریاستهای مرکزی مقام عالی ستره . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک 9 قلم امور صحافی(پاکتهای کپرئی، کارتن بندکدار، پاکت مراسلات، . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک {16400} کیلو گاز مایع، غرض طبخ نان چاشت و تسخین نمودن شعبات مرکزی . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹

رئیس عمومی محکمۀ مرافعه‌ دایکندی از محکمۀ ابتدائیه ولسوالی کیتی بازدید به عمل آورد

رئیس عمومی محکمۀ مرافعهی ولایت دایکندی به تاریخ 26 /6 /1444 هـ ق به ادامه بازدیدهای خویش از محاکم ابتدائیه تحت اثر، از محکمه ابتدائیه ولسوالی کیتی آن ولایت بازدید به عمل آورد.

الحاج . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۴ - ۱۱:۴۶

اطلاعیه

تداراکات مقام عالی ستره محکمه امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد الشرایط دعوت می‌نماید تا در پروسۀ داوطلبی {تدارک 24 قلم مواد تنظیفاتی بشمول چای و قند برای شعبات ریاست‌های . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ - ۱۳:۲۰

اطلاعیه

تدارکات ادارۀ عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک 38 قلم رنگ پرنتر مختلف النوع ضرورت ریاست‌های مرکزی مقام عالی . . .