اعلامیه های بستهنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۳ - ۱۲:۲۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و نصب 45 قلم تجهیزات برقی ترانسفامر استیشن قسم داخل اطاق اشتراک نموده و نقل چاپ ش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۱۱:۱۴
Background image

قابل توجه داوطلبان عزیز که برای امتحان کانکور دور ۳۱ ستاژ قضا قبلا ثبت نام نمودہ اند!

جهت دریافت محل امتحان خویش و سهولت در حل سوالات امتحان لطفاً به جدول ذیل مراجعه نمودہ و زبان امتحان تان را در فورم ذیل مشخص نمایید تا مطابق خواست شما، برایتان کتابچه سوالات تهیه ګردد.

. . .
شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۱۳
Background image

لست 11 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت تدارکات.
 2. مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری.
 3. مدیریت عمومی تدارکات.

قبلا . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۰:۲۱
Background image

فورم 10لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

 1. آمریت بودجه.
 2. مدیریت عمومی بودجه.
 3. مدیریت عمومی بودجه انکشافی.
 4. مدیریت عمومی نظارت از تحصیل عواید.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۳:۳۳
Background image

لست9 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت تعمیرات.
 2. مدیریت عمومی انجنیری ساختمانی.
 3. انجنیر طرح و دیزان ساختمان ها.
 4. انجنیر . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۳:۴۹
Background image

لست 8 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت مالی و حسابی.
 2. مدیریت عمومی دفتر داری.
 3. مدیریت عمومی معاشات.
 4. مدیریت عمومی حواله جات . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ - ۱۳:۵
Background image

لست مختصر 7 کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت حفظ ومراقبت.
 2. مدیریت عمومی تنظیم طعام خانه.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ - ۱۱:۱۳
Background image

لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت محاسبه جنسی.
 2. مدیریت عمومی تحویلخانه.
 3. مدیریت عمومی ثبت و ذخیره اجناس.

قبلاً ثبت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۹
Background image

لست مختصر شماره 5 کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت بودجه.
 2. مدیریت عمومی بودجه.
 3. مدیریت عمومی بودجه انکشافی.
 4. مدیریت عمومی نظارت از . . .

Pagination