همه اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۴۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد (68) قلم اجناس تکنالوژی و نصب کمره های امنیتی مربوط پرپوزل برنامه عمل قوه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۳
Background image

لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

فارمسست ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری 
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۲
Background image

لست 5 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

نرس ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۱
Background image

لست 4 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور فایلنگ ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۱۹
Background image

لست 3مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور ثبت تخصیصات ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۱۶
Background image

لست 2 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور معاشات قضات ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری 
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۱۴
Background image

لست 1 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مامور معاشات کارکنان ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری 
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۲:۲۰
Background image

لست 3 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

مدیریت تنظیم طعام خانه ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری 
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۲:۱۴
Background image

لست 2 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

امام مسجد ریاست امور اداری ریاست عمومی مالی واداری

Pagination