قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان  بوده .که مرکب است از  ستره محکمه،‌ محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم ميگردد. ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد.صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.

پیام قانونپوه سید یوسف حلیم

رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

1 year 4 ماه پیش

قضاء درکلیه جوامع بشری منجمله کشور عزیز ما افغانستان جایگاه خاص داشته و صلاحیتهایش را طبق قانون اساسی ، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وسایر قوانین نافذه اعمال مینماید .

بیشتر...

 

 

قانونپوه سید یوسف حلیم
qaziulqozat

تازه ترین اخباراخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۳:۵۱
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 6 عقرب

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست درراستای تامین حقوق اساسی اطراف قضایا بر بنیاد حکم ماده. . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۴:۱۹
Background image

رئیس ستره محکمه با معاون پروژه عدالت ملاقات بعمل اورد

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 3 عقرب 1399 باآقای اریک پوتزیک رئیس و فولنتینا معاون پروژه  عدالت  ملاقات بعمل اورد .

دراغاز ، رئیس پروژه عدالت  با. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۵:۲۴
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر چهارشنبه 30 میزان 1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور مبارزه موثر علیه جرایم فساد. . .

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۰:۲۱
Background image

اطلاعیه ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت ریاست عمومی منابع بشری

بالاثر تماس تیلفونی مؤرخ 4/8/1399 با پوهنتون کابل اطلاع حاصل گردید، آنعده منسوبین محترم قوه قضائیه که قبلاً از طریق ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت در رشته شریعت وقانون پوهنځی شرعیات ثبت نام وفورم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ - ۱۳:۵
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه

به اطلاع ستاژران محترمیکه به دوره (۳۱) کورس ستاژ ریاست تعلیمات قضائی کامیاب گردیده اند رسانیده میشود که شماره واربه اساس جدول وار باساس جدول نایج ریاست محترم تعلیمات قضائی روزهای آتی :

 که جدول آن در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۵:۴۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه

به اطلاع ستاژران محترم که به دوره (۳۱) ستاژ قضاء کامیاب گردیده اند،‌رسانیده میشود که بروز پنجشنیه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱ از شخص شماره اول الی شماره چهل ام جدول نتایج ریاست محترم تعلیمات قضائی غرض طی مراحل  . . .

بست های خالیهمه بست های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۳:۴۰
Background image

بست ها خالی در ستره محکمه

آمریت عمومی  اداری قوه قضائیه ج.ا.ا بتعداد (73) بست های اداری خویش را در رقابت گذاشته بنا آنعده اشخاص و کارمندان واجد شرایط که علاقمند اشتراک در امتحان رقابتی بست های متذکره را داشته . . .

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۱:۵۹
Background image

وظیفه در ستره محکمه

حالا شما میتوانید وظایف اعلان شده را از طریق ویب سایت جدید ستره محکمه بدست آورید

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۱:۵۶
Background image

وظیفه در ستره محکمه

حالا شما میتوانید وظایف اعلان شده را از طریق ویب سایت جدید ستره محکمه بدست آورید

داوطلبی هاداوطلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۰:۳۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد چاپ مجله قضا ، جریده میزان و بولتن خبری سال مالی 1399 را . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۴:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک خریداری 97 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع به شمول رنگ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۳۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک9  قلم امور صحافی برای سال مالی 1399 را به خدمات . . .