گالری رسانه

اخبار میزان (برنامه هشتم) جلب 3

اخبار میزان (برنامه هفتم) جلب 2

اخبار میزان(برنامه ششم) جلب 1

د جلب پاڼې کیفیت (اخبار میزان)اتم خپرونه

د جلب 2 (اخبار میزان)اووم خپرونه

جلب 1(اخبار میزان)شپږم خپرونه

اخبار میزان (برنامۀ پنجم) صورت دعوا

اخبار میزان (برنامه چهارم) طرزالعمل محاکم

اخبار میزان (برنامه سوم) صلاحیت های قضا

اخبار میزان (برنامه دوم) تشکیلات ستره محکمه

اسلامي عدالت خپرونه د اسلامي عدالت په دې خپرونه کې مو د سترې محکمې له لوړ رتبه مسوولینو څخه د محترم مفتي عتیق الله (درویش) صاحب سره د قضائیه قوې د حکم، ارزښت، مسوولیتونو او نورو اړوند موضوعاتو بحث کړی دی

د دعوای اقسام ( اخبار میزان)پنځم خپرونه

د محاکمې طرزالعمل (اخبار میزان)څلورمه خپرونه

د قضاء صلاحیتونه (اخبار میزان ) دریمه خپرونه

د سترې محکمې تشکیلات (اخبار میزان)دویمه خپرونه

د قضاتو لارښوونه «اخبار میزان» لومړۍ خپرونه

Pagination