اطلاعیهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۱۱:۱۴
Background image

لست 3 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت دیتابیس.
 2. آمریت انکشاف اداره.
 3. کارشناس لایحه وظایف.
 4. مدیریت عمومی اجرائیه ریاست عمومی منابع بشری.
 5. مدیریت عمومی اجرائیه ریاست عمومی مالی و اداری.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند ، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 9/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۱:۳۹
Background image

لست شماره ۲ مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت ارزیابی اجراآت.
 2. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی قضات.
 3. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی . . .

Recentنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

اطلاعیه ستره محکمه

به اطلاع آنعده فارغین پوهنحی های شرعیات ، حقوق وفارغان صنف چهاردهم  مدارس رسمی دینی داخل کشور که علاقه مند شمولیت درامتحان کانکور ستاژ قضایی باشند رسانیده میشود که ثبت نام بتاریخ 20/11 . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۱۱:۱۴

لست 3 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت دیتابیس.
 2. آمریت انکشاف اداره.
 3. کارشناس لایحه وظایف.
 4. مدیریت عمومی اجرائیه ریاست عمومی . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۱:۳۹

لست شماره ۲ مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت ارزیابی اجراآت.
 2. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی قضات.
 3. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی . . .
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۹:۲۹

لست شماره ۱ مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا !

 1. آمریت ارزیابی اجراآت.
 2. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی قضات.
 3. مدیریت عمومی انسجام ارزیابی . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد 77 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع به شمول رنگ های پرنتر و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۴:۳۳

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری

اداره تدارکات ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری ( ۱۳۰ ) قلم پرزه جات عراده جات بشمول تایر بطری ضرورت عراده جات ستره محکمه اشتراک . . .