اخبارهمه اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۰
Background image

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا تشکیل جلسه داد.

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا بعد از ظهرامروز دوم دلو تحت ریاست قضاوتوال نجیب الله اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وبه اشتراک :

  • دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی.
  • دوکتور یما ترابی رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری .
  • محمدهارون معتصم معاون اداره عالی بازرس
  • علی احمد اصغری معین تامنیاتی ریاست عمومی امنیت ملی .
  • نبیله مصلح معین اداری وزارت امور زنان .
  • دوکتور هروی عضو. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۵:۳
Background image

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 

بعداز ظهر30 جدی سالروان ، کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تحت ریاست قضاوت وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی ،. . .

تازه ترین نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۸
Background image

خبر ستره محکمه 25 سنبله

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کود جزاء درعمل ، با بیانیه افتتاحیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 24 سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا  نخست با ترکیز به تعدیل ماده 313 قانون اصول محاکمات مدنی به. . .

اخبار گذشتهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۵:۰

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا تشکیل جلسه داد.

کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا بعد از ظهرامروز دوم دلو تحت ریاست قضاوتوال نجیب الله اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وبه اشتراک :

  • دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی.
  • د. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۵:۳

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 

بعداز ظهر30 جدی سالروان ، کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تحت ریاست قضاوت وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک دوکتورمهجور مشاور حقوقی شورای امنیت ملی ،. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۴:۴۰

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 30 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست بر نهادینه شدن تدویر جلسات قضایی به. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۴

کمیته رهبری مدیریت سیستم قضایا تشکیل جلسه داد

 کمیته رهبری سیستم مدیریت قضایا قبل از ظهر 26 جدی تحت ریاست قضات وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک مشاورحقوقی شورای امنیت ملی ،رئیس سکرتریت ويژه مبارزه. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۹:۱۹

مجلس اداری ستره محکمه تشکیل جلسه داد

مجلس اداری ستره محکمه قبل از ظهر25 جدی سالجاری تحت ریاست قضاوت وال نحیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اد اری قوه قضائیه و با ا شتراک روسای ادارات مرکزی و مسئولین برخی از بخشها تشکیل. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۴:۵۹

پیام تسلیت ستره محکمه

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با تاسف اطلاع حاصل کرد که قضاوتپوه محمد عمرمهمند یکتن از قضات سابقه دار کشور داعی اجل را لبیک گفت  و به ابدیت پیوست .

                               . . .