اخبارهمه اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱
Background image

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام مواد221 الی 236 کود جزا که درآنها مفهوم تعلیق تنفید حکم ،  تعلیق تنفید حکم جزای نقدی ،  احوال تعلیق تنفیذ حکم ،  کاهش مدت تعلیق جزا قبل  ازاکمال آن و سایرموارد مرتبط تصریح گردیده ، خاطر نشان ساخت که در صورت مبادرت به این. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۴:۲۷
Background image

خبر ملاقات قاضی القضات بارئیس برنامه های انکشافی سازمان ملل

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القـــضات ورئیس ســـتره محکمه قبل از ظــهر امروز با خانم ( سارایوبوزورکووفا ) معاون ارشد  و سرپرست  برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان ملاقات. . .

تازه ترین نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۸
Background image

خبر ستره محکمه 25 سنبله

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کود جزاء درعمل ، با بیانیه افتتاحیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 24 سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا  نخست با ترکیز به تعدیل ماده 313 قانون اصول محاکمات مدنی به. . .

اخبار گذشتهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۳:۳۱

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۴ قوس۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده ومتکی به احکام. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۴:۲۷

خبر ملاقات قاضی القضات بارئیس برنامه های انکشافی سازمان ملل

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القـــضات ورئیس ســـتره محکمه قبل از ظــهر امروز با خانم ( سارایوبوزورکووفا ) معاون ارشد  و سرپرست  برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد درافغانستان ملاقات. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ - ۱۴:۵۹

شورای عالی ستره محکمه ۲۷ عقرب ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

نخست روی معاذیر قانونی واحوال مخففه مسئولیت جزایی که تحقق موارد آن. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۴:۲۶

خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۰ عقرب

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر20 عقرب تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد 

درجلسه نخست روی اصول وقواعد عمومی رسیده گی به قضایای جزایی  با. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ - ۱۵:۱۸

خبر اشتراک قاضی القضات درکنفرانس بین المللی قاضی القضات ها

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  شام امروز در بیست ویکمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های جهان  که به اشتراک قاضی القضات ها ، روسای ستره محکمه و حقوق دانان جهان. . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۵:۱۹

خبرجلسه قاضی القضات 17 عقرب

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز طی نشست ویژه ای گزارش کار وفعالیت ادارات مرکزی ستره محکمه رااستماع کرد .

درین نشست  روسا ی عمومی مالی و اداری ،. . .