اخبارهمه اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۴:۲۸
Background image

قاضی القضات واعضای شورای عالی ستره محکمه درمراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه دوتن از قضات زن که اخیراً به شهادت رسیده اند، اشتراک بعمل آوردند.

درمراسمی که ظهر امروز در مسجد جامع ستره محکمه  به اشتراک اعضای فامیل شهدا وجمعی از منسوبین  قضایی واداری ستره محکمه برگزار شده بود نخست ختم قرآن عظیم الشان صورت گرفته وبعد اشتراک کننده گان  به شمول قاضی القضات ورئیس ستره محکمه واعضای شورای عالی ستره محکمه و  فامیل شهدا به روح قضاوتپال  ذکیه هروی و قضاوتیار قدریه یاسینی  اعضای مسلکی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات که به اثر حمله تروریستی دشمنان صلح و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۲:۸
Background image

شورای عالی ستره محکمه گزارش اجراات مالی و اداری قوه قضائیه در سال 1399 را استماع کرد

شورای عالی ستره محکمه گزارش اجراات مالی و اداری قوه قضائیه در سال 1399 را استماع کرد . شورای عالی ستره محکمه درجلسه مورخ 30 جدی 1399 متکی به حکم ماده 32 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه. . .

تازه ترین نمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۸
Background image

خبر ستره محکمه 25 سنبله

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کود جزاء درعمل ، با بیانیه افتتاحیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۴
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه 24 سنبله

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا  نخست با ترکیز به تعدیل ماده 313 قانون اصول محاکمات مدنی به. . .

اخبار گذشتهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۴:۲۸

قاضی القضات واعضای شورای عالی ستره محکمه درمراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه دوتن از قضات زن که اخیراً به شهادت رسیده اند، اشتراک بعمل آوردند.

درمراسمی که ظهر امروز در مسجد جامع ستره محکمه  به اشتراک اعضای فامیل شهدا وجمعی از منسوبین  قضایی واداری ستره محکمه برگزار شده بود نخست ختم قرآن عظیم الشان صورت گرفته وبعد اشتراک کننده. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۲:۸

شورای عالی ستره محکمه گزارش اجراات مالی و اداری قوه قضائیه در سال 1399 را استماع کرد

شورای عالی ستره محکمه گزارش اجراات مالی و اداری قوه قضائیه در سال 1399 را استماع کرد . شورای عالی ستره محکمه درجلسه مورخ 30 جدی 1399 متکی به حکم ماده 32 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۴:۵۹

خبر شورای عالی ستره محکمه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه د اد .

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به شهادت. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۰:۱۴

خبر شورای عالی ستره محکمه ۲۳ جدی۱399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۵:۵

خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۴۳

مرتکبین اعمال اختطاف منجر به قتل محکوم به اعدام شدند

درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف کابل که دیروز برگزار گردید ، هفت تن ازمرتکبین جرایم اختطا ف ، اختطاف منجر به قتل و سایر جرایم جنایی استینافاً محکوم. . .