گزارش اجراآت ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۴ هجری قمری ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی، ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه

m_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۲۹ - ۱۴:۴۵
گزارش اجراآت ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۴ هجری قمری ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی، ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه

گزارش اجراآت آمریت های ارتقای ظرفیت و ارزیابی ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی، ریاست عمومی منابع بشری ستره طی ماه ربیع الثانی 1444 به شرح ذیل مواصلت نموده است:

 • به تاريخ 5 ربيع الثاني كورس كمپیوتر برای منسوبین محترم ریاست عمومی تدقیق و مطالعات حقوقی در مرکز آموزش های ستره محکمه آغاز گردید.
 • کارمندان بخشهای بودجه، حوالهجات، مدیریت اجناس و تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه در برنامه موضوعات مربوطه مالی که از طرف ریاست گمرکات از تاریخ 10 الی 22 ربیع الثانی دایر گردید بود معرفی و اشتراک نمودهاند.
 • جهت یکسان سازی اجراآت و ایجاد رویه واحد محاکم، رهنمودها و فورمهای ذیل به لسانهای پشتو و دری ترتیب و تدوین گردیده و جهت بازنگری به ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات حقوقی ارسال گردید (رهنمود استفاده از اندراجهای جزائی و حقوقی محاکم ثلاثه (ابتدائیه، مرافعه و تمیز)، اوراق فیصله، جلب، ابلاغ، عرض، رهنمود استفاده از کتاب صادر، وارده و رسیدات، دفتر شهریه برای بخش وثایق محاکم، رهنمود استفاده از کتاب ثبت عرایض، مراسلات اداری(مکتوب، پیشنهاد و استعلام) فورم ف- س (4) موجودی شعبات و تحویلخانه، ف- س(8) فورم اعاده اجناس به تحویلخانه، کارت ثبت ملکیت، فورم ف- س (10) فورم پیشبینی قرطاسیه ربعوار سالانه شعبات، فورم و تکت درخواست و توزیع اجناس، کارت ثبت ذخیره، ف- س (9) فورم درخواست تحویلخانه، فورم م (16) خلاصه مصارفات، فورم چارت صرفیه ربعوار ریاست ها.)
 • جهت جذب و استخدام اشخاص با استعداد، متدین و متعهد اشتراک در کمیتۀ اخذ امتحان از علماء کرام.
 • جمع آوری معلومات پیرامون نیاز سنجی آموزشی کارکنان اداری مرکز و ولایات و درج آن در دیتابیس مربوط.
 • در جریان مدت گزارش دهی به تعداد (29) قطعه مکتوب صادر و یا وارد گردیده است.
 • تقدیم پیشنهاد جهت تهیه و ترتیب لوازم و اجناس مورد نیاز این ریاست به مراجع ذیربط.
 • ترتیب جدول نظارتی برای (14) تن از کارکنان خدمات ملکی ریاست های مرکزی ستره محکمه.
 • ارسال (14) قطعه جدول نظارتی به شعبات مربوط کارکنان رقابتی، غرض تعیین زمان مشخص و ارزیابی شان به صورت حضوری در زمان تعیین شده.
 • جمع آوری (44) قطعه فورمهجات ارزیابی اجراآت ریاستهای مرکزی ستره محکمه آماده پیشنهاد میباشد.
 • جمع اوری (16) قطعه فورمهجات ارزیابی اجراآت ریاستهای محاکم ولایتی ستره محکمه آماده پیشنهاد میباشد.
 • بررسی و تحلیل همه جانبه فورمه جات ارزیابی اجراآت (60) تن کارکنان رقابتی که شامل (پلان کاری، فورم ارزیابی اجراآت سالانه و گزارش اجراآت سالانه) میباشد.
 • قید وارده (27) قطعه مکتوب که از مراجع مختلف به این آمریت مواصلت ورزیده است.
 • صدور (11) قطعه مکتوب در ادارات مرکزی و ولایتی ستره محکمه غرض اجراآت مرتبط صورت گرفته است.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۳:۴۳
Background image

طی دو هفته در محاکم ولایت سمنگان علاوه بر حل و فصل (97) دوسیه به تعداد (80) قطعه وثایق نیز اجرأ شده است

اجراآت دو هفته از تاریخ 27 /7 /1444 هـ ق الی 9 /8 /1444 هـ ق ریاست عمومی محاکم استیناف ولایت سمنگان شامل دواوین استیناف، محکمۀ ابتدائیۀ شهری، آمریت ثبت اسناد وثایق و مخزن و محاکم. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۹:۱
Background image

خانواده یک مقتول یک قاتل را  که محکوم به حکم الهی قصاص بود عفو کرد

امروز تاریخ (۲۴/ ۸ /۱۴۴۴ هجری قمری) در اثر ترغیب هیئت بلند رتبه ستره محکمه یک قاتل که از سوی محاکم سهگانه کشور محکوم به حکم الهی قصاص شده بود، از سوی خانوادهی مقتول در استدیوم مرکزی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ - ۹:۴۸
Background image

رئیس محکمۀ مرافعه سرپل از دواوین محکمه مرافعه، محکمه ابتدائیه شهری و محاکم ابتدائیه ولسوالی های آن ولایت بازدید کرد

محترم الحاج مولوی یارمحمد "عمری" رئیس محکمۀ مرافعه ولایت سرپل همراه با محترم مولوی سید محمد قاسم عضو مفتی دیوان مدنی و حقوق عامۀ محکمۀ مرافعه از روز شنبه (تاریخ ۱۱ /۸ /۱۴۴۴هجری قمری). . .

بازگشت به اخبار