گالری رسانه

د سترې محکمې اړوند قضائي زده کړو ریاست کې د مرافعه، ښاري او نظامي محاکمو رئیسانو او د سترې محکمې قضائي منسوبینو ته جوړ شوی قضائي سیمینار نن پای ته ورسېد

د سترې محکمې د تدارکاتو ادارې خبرتیا.

اطلاعیه اداره تدارکات ستره محکمه

د هیواد د ټولو ولایتونو د محاکمو د تېرو یوولسو میاشتو مستند راپور.

گزارش مستند یازده ماهه تمام محاکم ولایات کشور

Pagination