جلسۀ هماهنگی بین ارگان‌های عدلی، قضائی و اجرائیوی در ولایت کاپیسا تدویر یافت

m_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ - ۱۱:۳۱
جلسۀ هماهنگی بین ارگان‌های عدلی، قضائی و اجرائیوی در ولایت کاپیسا تدویر یافت

جهت هماهنگی و رفع مشکلات بین ادارات عدلی، قضائی و اجرائیوی به تاریخ 10 /6 /1444هـ ق تحت ریاست محترم مولوی میرآقا مشهور به ذبیح الله "خالد" رئیس محکمۀ مرافعۀ ولایت کاپیسا به حضورداشت نمایندهگان محترم ریاستهای زراعت و عدلیه، رؤسا و اعضای دیوان مدنی و حقوق عامۀ محکمۀ مرافعه و شهری کاپیسا دائر گردید.

جلسه با تلاوت چندی از آیات قرآن عظیم شان توسط محترم مولوی عبدالمنان "عابد" مفتی دیوان مدنی و حقوق عامۀ محکمۀ مرافعۀ کاپیسا آغاز گردید.

بعداً رئیس محکمۀ مرافعۀ کاپیسا تشریف آوری حاضرین جلسه را خیر مقدم گفته و با سخنان عالمانۀ خویش، تدویر و مؤثریت همچون جلسات را بیان داشته گفت که جلسات هماهنگی باید در ماه یک بار دائر گردد؛ اما نسبت تراکم کاری که در محاکم ولایت کاپیسا موجود است کوشش صورت بگیرد تا هر دو یا سه ماه بعد جلسه بین ارگانهای عدلی، قضائی و اجرائیوی داشته باشیم. بعداً مفتی عبدالرؤف"سعادت" محکمۀ شهری کاپیسا روی موضوعات مختلف طبق آجندای جلسه صحبت نمود گفت که کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای امارتی کاپیسا باید از اجراآت خویش محاکم کاپیسا را اطلاع بدهد؛ تا محکمه آگاهی داشته باشد که این کار باعث جلوگیری از ضیاع وقت و سرگردانی اصحاب دعوی میشود.

همچنان گفت که به دوسیههای که از طریق دواوین مدنی و حقوق عامۀ محکمۀ شهری کاپیسا غرض تحقیق ملکیت امارتی از غیر امارتی طبق هدایت متحدالمآل شماره(24)، مؤرخ 10/3/1444هـ ق ستره محکمه ارسال میگردد، سریعاً رسیدهگی شود؛ تا محکمه به موقع اجراآت لازم را مرعی نماید.

متعاقباً روی آجندای جلسه بحث صورت گرفت که فشردۀ آن ذیلاً تحریر میگردد:

  1. به آمریت قضایای امارت ریاست محترم عدلیه کاپیسا هدایت داده شد؛ قسمیکه اداره مذکور در جریان قرار دارد، بنا بر هدایت متحدالمآل شماره (24)، مؤرخ 10/3/1444هـ ق ریاست عمومي دارالانشاء ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان و اصل محاکم است که (هرنوع دعوی عقار که به محکمه مواصلت میورزد باید از قضایای امارت در مورد تفکیک زمین امارتی و غیر امارتی پرسش صورت بگیرد)؛ بناءً قضایای امارت با دقت تمام توجه جدی نماید تا دوسیههای که از محاکم کاپیسا جهت تفکیک زمین امارتی از غیر امارتی به زودترین فرصت ممکن تحقیق نموده و محکمه را از اجراآت خویش اطمینان دهد.
  2. به آمریت حقوق ریاست محترم عدلیه کاپیسا هدایت داده شد که در ترتیب دوسیههای که از این طریق به محکمه ارسال میگردد باید در ترتیب اوراق دوسیه طرفین دعوی و فورم ضمانت دقت کامل صورت بگیرد تا حق کسی ضایع نگردد.

علاوه بر این مولوی روح الله"روحانی" رئیس زراعت ولایت کاپیسا در مورد اجراآت کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای امارتی (سلطانی) به اعضای محترم جلسه معلومات داد و گفت که بررسی ما در دشت ریگروان مرکز کاپیسا به اتمام رسیده که عنقریب محکمۀ محترم را در جریان قرار خواهیم داد.

همچنان بخاطری ایجاد محکمۀ اختصاصی جهت رسیدهگی به دوسیههای دعوی غصب میان اشخاص و دولت در این ولایت به مقامات مراجع مرکزی پیشنهاد نمودیم که در ولایت کاپیسا ضرورت جدی احساس میگردد.

 به همین ترتیب حاضرین جلسه روی یک سلسله موضوعات و کمبودیهای که در مسیر کار روز مره شان به وجود آمده بود صحبت نمودند و در اخیر محترم مولوی میرآقا مشهور به ذبیح الله"خالد" رئیس محکمۀ مرافعه کاپیسا جلسه را جمع بندی نموده و در قسمت طرح و پیشنهادات هر یک از شاملین مجلس رهنمائی و هدایت لازم داد.

جلسه با دعائیۀ خیر و اسقرار صلح سرتاسری در کشور توسط مولوی ذبیح الله"خالد"رئیس مرافعۀ کاپیسا خاتمه یافت.

 

   

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ - ۱۱:۳۱
Background image

جلسۀ هماهنگی بین ارگان‌های عدلی، قضائی و اجرائیوی در ولایت کاپیسا تدویر یافت

جهت هماهنگی و رفع مشکلات بین ادارات عدلی، قضائی و اجرائیوی به تاریخ 10 /6 /1444هـ ق تحت ریاست محترم مولوی میرآقا مشهور به ذبیح الله "خالد" رئیس محکمۀ مرافعۀ ولایت کاپیسا به حضورداشت. . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ - ۱۱:۲۳
Background image

محاکم ولایت نیمروز طی سه ماه، علاوه بر حل و فصل ۳۳۷ قضیه، ۳۹۴ قطعه وثایق مختلف النوع نیز اجراء کرده‌است

توحید گزارش اجراآت حقوقی، جزائی و وثایق محاکم ابتدائیهی ولسوالیها، شهری و ریاست عمومی محکمۀ مرافعۀ ولایت نیمروز از تاریخ 28 /02 /1444 هـ ق الی 27 /05 /1444 هـ ق

  1. محاکم ابتدائیۀ. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲ - ۱۱:۲۳
Background image

محاکم ولایت بلخ طی یک هفته علاوه بر حل و فصل ۲۰۵ دوسیه، (۲۸۹) قطعه وثایق مختلف النوع نیز اجراء کرده‌است

توحید گزارش راپور دوسیهجات وثایق ریاست محکمۀ مرافعۀ ولایت بلخ از تاریخ 7/ 6 /1444 هـ ق الی 12 /6 /1444هـ ق شامل اجراآت دواوین مرافعه، وثایق، محکمۀ ابتدائیه شهری، محکمۀ نظامی زون شمال و. . .

بازگشت به اخبار