اطلاعیه

m_admin
اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک 9 قلم امور صحافی(پاکتهای کپرئی، کارتن بندکدار، پاکت مراسلات، خریطۀ تکۀ فراشوتی} ضرورت ریاستهای مرکزی مقام عالی ستره محکمه برای سال مالی 1402هـ ش اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظۀ یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری بدست آورد، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر مؤرخ 1 /12 /1401هـ ش به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی صحت عامه، ناحیه نهم کابل ارایه نمایند.

آفرهای  ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

 تضمین آفر به صورت {تضمین بانکی} مبلغ(29500) بیست نو هزار و پنجصد افغانی بوده و آفرگشائی آن به تاریخ 1 /12 /1401هـ ش، حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد.

نوت: جلسۀ قبل از آفرگشائی به تاریخ 20 /11 /1401هـ ش در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه دایر میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۴:۲۹
Background image

اعلامیۀ ستره محکمه در رابطه به حملات وحشيانۀ هوائی و زمینی رژیم صهیونیست اسرائیل بالای فلسطین


از چند مدت بدینسو حملات هوائی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست و غاصب اسرائیل بالای مسلمانان مظلوم فلسطین جریان دارد که در نتیجۀ آن به شمول زنان و کودکان هزاران تن به شهادت رسیدند، تعداد زیاد آنها زخم . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اطلاعیۀ تدارکات ستره محکمه

تدارکات ادارۀعالی مقام ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی {تدارک 30 قلم قرطاسیه باب برای ریاستهای مرکزی مقام عالی ستره محکمه ضرورت سال . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹
Background image

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک {16400} کیلو گاز مایع، غرض طبخ نان چاشت و تسخین نمودن شعبات مرکزی ستره محکمه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها