اطلاعیه

m_admin
اطلاعیه

تدارکات ادارۀ عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک 38 قلم رنگ پرنتر مختلف النوع ضرورت ریاست‌های مرکزی مقام عالی ستره محکمه ضرورت سال مالی 1402 هـ ش} اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری } به دست آورده؛ آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:30 قبل از ظهر مؤرخ 23/11/1401 هـ ش به مدریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی صحت عامۀ ناحیه نهم کابل ارایه نمایند.
آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.
تضمین آفر به صورت {تضمین بانکی} مبلغ (62400) شصت دو هزار و چهارصد افغانی بوده و آفرگشائی آن به تاریخ 23 /11 /1401 هـ ش، حوالی ساعت 10:30 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد.
نوت: جلسۀ قبل از آفرگشائی به تاریخ 13 /11 /1401هـ ش در آمریت تدارکات در مقر ستره محکمه دایر میگردد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اطلاعیۀ تدارکات ستره محکمه

تدارکات ادارۀعالی مقام ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی {تدارک 30 قلم قرطاسیه باب برای ریاستهای مرکزی مقام عالی ستره محکمه ضرورت سال . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹
Background image

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک {16400} کیلو گاز مایع، غرض طبخ نان چاشت و تسخین نمودن شعبات مرکزی ستره محکمه . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۱:۳۹
Background image

اطلاعیه

تدارکات مقام عالی ستره محکمۀ امارت اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک 9 قلم امور صحافی(پاکتهای کپرئی، کارتن بندکدار، پاکت مراسلات، خریطۀ تکۀ فراشوتی} . . .

بازگشت به اطلاعیه ها