پیام شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم "حقانی" رئیس ستره محکمه ا.ا.ا

بسم الله الرحمن الرحیم

چنانچه واضح و هویدا است که هدف قوه قضائیه حاکمیت قانون بوده؛ دسترسی به عدالت، احترام به حقوق بشر، از بین بردن فساد و عدم مصؤونیت از مجازات از جلمه عناصر مهم وکلیدی حاکمیت قانون در جوامع بشری می‌باشد و حاکمیت قانون در صورت نبود سیستم قضائی مستقل و بیطرف، کار ساده و آسان نیست.

قوه قضائیه امارت اسلامی افغانستان به حیث یک ارگان مستقل و بیطرف با درنظر داشت دیدگاه و مأموریت خویش طی سالهای اخیر برنامه‌های مهم اصلاحی را در نظام قضائی راه اندازی نموده و علاوه بر انتظام بهتر امور قضائی به هموطنان خود خدمات موثری را ارائیه کرده، در بخش اصلاحات قضائی، حاکمیت قانون و تأمین عدالت دست آوردهای خوب دارد، و همچنان در مرکز و ولایات از طریق محاکم ابتدائیه، استیناف و شهری در زمان معین به شهروندان خدمات ارائیه میدارد.

البته قوه قضائیه امارت اسلامی افغانستان  به تنهایی نمی‌تواند در این تلاش‌ها موفق شود. بناً ما با همکاری و مشارکت تمام مراجع ذیدخل در راستای حاکمیت قانون و تأمین عدالت به تلاش های خویش ادامه خواهیم داد . و متعهد هستیم که مسؤولیت های خویش را با ایمانداری و صداقت کامل انجام می نماییم.

با احترام

 شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم "حقانی"