سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶
Background image

گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 20 قوس

 Dec 12, 2018 :تاریخ نشر

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه 20 قوس 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل. . .