خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 5 حمل

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۹:۴۱
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر روزسه شنبه مورخ 5/1/1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد

شورا نخست به منظور اتخاذ تدابیر وقایوی درا مر مبارزه با ویروس کوید19 ، به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا رعایت توصیه های وزارت محترم صحت عامه را که طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده شده ،  جداً مدنظر گرفته ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم مقتضی ، چگونگی رعایت ان توسط منسوبین قضایی و اداری را نیز مراقبت جدی نماید.

بعداً گزارش فعالیت شورای عالی ستره محکمه در سال 1398 مورد ارزیابی قرارداده شد . شورای عالی در سال گذشته مجموعاً 63 بار تدویر جلسه عادی وفوق العاده داده و درین جلسات پروسه محاکماتی شش تن از قضات به اتهام فساد اداری طبق حکم ماده 133 قانون اساسی تکمیل و همچنان به 67 تن از قضات بنابر تشخیص تخلفات وظیفوی شان جزا های لازم تادیبی تجویز شد و به همین ترتیب با رسیده گی به مسایل تنازع صلاحیت حوزوی وموضوعی محاکم ، استهداات مراجع قضایی وغیر قضایی ، پیشنهادات مربوط به استرداد محکومین ، تقاضا های تجدید نظر بر فیصله های محاکم ثلاثه و درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی  درمجموع 296 قرار قضایی ، 968 تصویب و 482 یادداشت شورای عالی غرض تعمیل به مراجعش  صادرگردیده است .

متعاقباً طبق اجنداء استهداات واصله  از وزارت امور داخله ، اداره مستقل ارگانهای محل ، ریاست عمومی قضایای دولت و محکمه استیناف بگرام درخصوص شروط رهایی مشروط ،  چگونگی موجودیت سند قانونی بخاطر تحویلی محصول ترکه خط های شرعی ،  جایداد های سره میاشت که آیا دولتی محسوب میگردند ویا نه و عدم صراحت وصف جرمی باندتیزم درکود جزاء موردغور قرارگرفته و به مراجع مستهدی در روشنایی احکام قوانین رهنمایی صورت گرفت.

به همین ترتیب بادر نظردا شت گزارشهای تفتیش اقتضایی به (9) تن از قضات محاکم استیناف ولایات میدان وردگ ، لغمان و کندز که دراجراات مربوط تقییدات لازم قانونی رارعایت نکرده بودند ، جزاهای لازم تادبیی تجویز گردید .

درادامه جلسه یکعده از تقاضا های تجدید نظر بر فیصله های محاکم ثلاثه ،  تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی و مسایل ذاتی قضات تحت رسیده گی قرار گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و نیز بنابر تقاضای اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به (60) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات نیمروز ، هرات، بدخشان ، هلمند ، بادغیس ، ننگرهار ، خوست ، پکتیکا ، سرپل و فاریاب تفویض گردید .

تازه خبرونه

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۴:۲۵
Background image

ملت ته د حساب ورکولو په برنامه کی د ستری محکمی د فعالیتونو رپوټ

دوشنبه، د ۱۳۹۸ کال د کب ۱۲مه
د سترې محکمې په دېوانونو، استیناف او لومړنیو محکمو کې څه باندې ۱۰۶ زره دوسیې حل او فصل شوې دي
کابل، افغانستان: د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۹۸ مالي کال کې د. . .

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۳
Background image

د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی قضیی د افغانستان قضاوت ویاند

په تېرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 7200 څخه زياتو قضيو پام کې نيول شوی

کابل، افغانستان: له 7246 اوس د ښځو، چې په لومړنیو محکمو، استيناف او غوښتنې پر وړاندې د. . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۲۰:۲۲
Background image

د عالي سترې محکمې ناسته د عالي شورا راپور

لومړی شورا کې د جعلي، نفاق په تړاو،  او د حق د السوهنې د  ملکیت چې د پلټنې په عادي او احتمالي او یا د ملاحظاتو چارواکو زیرمتونونه او يا د پایلو پلورل د کتنې په ترڅ کې د اسنادو  کشف او. . .

بیا په خبرونو کی