گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۱۴:۵۸
at

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه 14 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات تشکیل جلسه داد .

شورا نخست درادامه بحث جلسه قبلی ، روی ابهامات مربوط به قانون محصول محاکم غور نموده وبه منظور تطبیق سالم قا نون مذکور وتوحید اجراات محاکم ، توضیح ورهنمایی ذیل را بعمل اورد .

  1. تجاویزی که برمبنای ولایت قاضی درخصوص نفقه خط ، وصایت خط و امثال ان در وثیقه اجرا میگردد، تابع قیمت وثیقه بوده  ولی سایر تجاویزی که در قرار اتخاذ میشوند ، درصورتیکه دارای وجه مالی باشند ، طبق فقره 2 ماده 9 قانون محصول ماکم تابع محصول اند .
  2. درصورتیکه صدور فیصله به نفع دولت باشد ،  صرف قیمت وثیقه فیصله خط از اداره ایکه حکم به نفع ان صادر شده ، قابل تحصیل میباشد .
  3. هرگاه محکوم علیه به محکوم له تغییر موقف نماید ، محصول پرداخت شده ازجانب وی دوباره برایش قابل استرداد بوده و محکوم علیه فعلی مکلف به پرداخت محصول میباشد .

دراخیر به هدف ایجاد توازن در اخذ محصول ورفع چالشهای موجود  در قانون محصول محاکم ، ضرورت ایزاد و تعدیل در برخی از موارد لازم دانسته شده و در زمینه به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت مقتضی صادرگردید .

بعداً به منظور رسیده گی سریع  به قضایای جزایی ، مدنی ، احوال شخصیه و حقوق عامه ، استفاده از وسایل الکترونیکی آنلاین تجویز گردید تا آنعده از متهمین ، شاهدان وسایر اشخاصی که حضور آنان در رسیده گی های قضایی ضرورت است ، بتوانند به منظور ارا ئه اظهارات وادای شهادت به جلسات قضایی از طریق آنلاین حضور بهم رسانند ، درین رابطه رهنمود استماع آنلاین  بارعایت احکام قانون تصویب و هدایت داده شد تا به محاکم تعمیم گردد .

 

همینطور شورایعالی روی طرح نهایی تعدیلات در کود جزا ء که قبلاً از طریق برگزاری سیمینارعالی کودجزاء تدوین گردیده بود ، غور همه جانبه نموده وبعداز تصویب هدایت داد تا به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت محترم امور قانونگزاری وزارت محترم عدلیه ارسال شود .

همینطور به منظور تامین هما هنگی دراجراات پیرامون رسیده گی به قضایای حقوق عامه و املاک دولتی بین شخص ودولت ، خاطر نشان گردید تا تمام محاکم کشور درجریان رسیده گی دعاوی بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی ماده هشتم قا نون قضایای دولت و سایر تعدیلات مربوط به آن و نیز مصوبه شماره 210 مورخ 9ر7ر1398 شورای عالی ستره محکمه  را رعایت و تطبیق نمایند .

تازه خبرونه

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۳
Background image

د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی قضیی د افغانستان قضاوت ویاند

په تېرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 7200 څخه زياتو قضيو پام کې نيول شوی

کابل، افغانستان: له 7246 اوس د ښځو، چې په لومړنیو محکمو، استيناف او غوښتنې پر وړاندې د. . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۲۰:۲۲
Background image

د عالي سترې محکمې ناسته د عالي شورا راپور

لومړی شورا کې د جعلي، نفاق په تړاو،  او د حق د السوهنې د  ملکیت چې د پلټنې په عادي او احتمالي او یا د ملاحظاتو چارواکو زیرمتونونه او يا د پایلو پلورل د کتنې په ترڅ کې د اسنادو  کشف او. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶
Background image

د عالي شورا جلسی راپور

 Dec 12, 2018 :د نشر نیټه

د سترې محکمې عالي شورا د سترې محکمې مشر، قاضي سید یوسف حلیم د سپریم کورټ رییس، د اپریل له 20 څخه د 1397 د ماسپښین د ماسپښین له ماسپښین وړاندې، او د اجنډا په. . .

بیا په خبرونو کی