لست 6 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 

humaira
at
      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های پنجم و ششم ستره محکمه 
وزارت/اداره:     ستره محکمه عنوان بست: مامور بودجه عادی ولایتی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی و اداری تاریخ امتحان : 1398/9/4
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1927 1 سید رحمت  سید منور شاه  بامیان  کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
4200 2 فرزاد  عزیز الدین کاپیسا کاپیسا 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6648 3 محمد فرید  جمعه خان غزنی  کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7057 4 محمد مبین محمد اصغر پنجشیر کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7074 5 نورزی شاه بچه پروان پروان 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
7251 6 عبدالفواد عبدالقدوس پروان  پروان  6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
5051 7 حفیظ الله محمد رضاء غزنی  کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
226 8 ماه جان  شکر الله  جوزجان  کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
89 9 آرزو عبدالرحمن کابل کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2791 10 محمد آصف محمد مرزا پروان  کابل  6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2438 11 بسم الله  محمد کبیر  کاپیسا  کاپیسا 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
2437 12 صفی الله  محمد طاهر کاپیسا کاپیسا 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
6343 13 حشمت الله  عبدالغنی  کاپیسا  کابل  6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی واداری  واجد شرایط است
85 14 لیتا عبدالکریم کابل کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است
86 15 زرغونه اکرام الدین کابل کابل 6 مامور بودجه عادی ولایتی ریاست امور مالی و حسابی ریاست عمومی مالی و اداری  واجد شرایط است

خبرتیاوي

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۲۲
Background image

د قضائیی ستاژ خبرتیاوی

هغه کسانو ته چې د يو ديرشمي دورې قضائي ستاژ  ته په تحريري ازموينه کې بريالي شوي دي خبر ورکول کيږي چې:

د يو ديرشمې دورې د قضائي ستاژ  کانکور د برياليو کسانو د جدول سره سم، چې په اخيره د دی خبرتیا . . .

Back to announcements