گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 2 میزان

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ - ۱۰:۱
خبر

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 2 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای تضمین خط ها در برابر دیون بانکها که تحت شرایط متفاوت مطرح میگردند ، متکی به مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه که طی سالهای مختلف در زمینه صدور یافته ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داد تا مشکل رادرهماهنگی بادیوانهای تجارتی و امریت های وثایق محکمه استیناف کابل  درروشنی قوانین و مقررات نافذه  تدقیق و بررسی نموده  و درخصوص موضوع  بادریافت یک راه حل قانونی ابراز نماید و در گام بعدی به منظور تامین وحدت اجراات  محاکم روی لایحه ضمانت خط ها که از سالهای ماضیه مرعی الاجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطابق به نیاز های فعلی و بانظرداشت ابعاد موضوع اماده نماید .

بعداً سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه ، باحضور رئیس عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا طبق شرایط مندر ج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

درادامه جلسه برخی از تخلفات قضایی و اداری تحت بررسی قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به پانزده تن از قضات  محاکم استیناف ولایت کابل که درنتیجه تفتیش اجراات قضایی و اداری تخطی های شان تثبیت گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز  و نیز ازکار و فعالیت رئیس عمومی تفتیش قضایی و مفتشین مربوط بخاطر اجرای سالم وظایف شان ابراز امتنان بعمل امد .

برعلاوه درجلسه شورای عالی ضمن غوربریکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (44) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  غور ، بادغیس ،  خوست ، هلمند ، جوزجان ، تخار ، سرپل ، بدخشان و دایکندی تفویض گردید .

 

 

تازه خبرونه

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۳
Background image

د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی قضیی د افغانستان قضاوت ویاند

په تېرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 7200 څخه زياتو قضيو پام کې نيول شوی

کابل، افغانستان: له 7246 اوس د ښځو، چې په لومړنیو محکمو، استيناف او غوښتنې پر وړاندې د. . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۲۰:۲۲
Background image

د عالي سترې محکمې ناسته د عالي شورا راپور

لومړی شورا کې د جعلي، نفاق په تړاو،  او د حق د السوهنې د  ملکیت چې د پلټنې په عادي او احتمالي او یا د ملاحظاتو چارواکو زیرمتونونه او يا د پایلو پلورل د کتنې په ترڅ کې د اسنادو  کشف او. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶
Background image

د عالي شورا جلسی راپور

 Dec 12, 2018 :د نشر نیټه

د سترې محکمې عالي شورا د سترې محکمې مشر، قاضي سید یوسف حلیم د سپریم کورټ رییس، د اپریل له 20 څخه د 1397 د ماسپښین د ماسپښین له ماسپښین وړاندې، او د اجنډا په. . .

بیا په خبرونو کی