د پلان او پالیسی ریاست

د پلان او پالیسۍ ریاست

د پلان او پالیسۍ ریاست د سترې محکمې له مرکزي ریاستونو څخه دی. او خپلې دندې د (لنډمهاله، منځ‌مهاله او اوږدمهاله) پلانونو په ترتیب او توحید او د پلاني پالیسیو او برنامو په انکشاف سره د قضائیه قوې د عمومي اداري آمریت تر ادارې لاندې مخته وړي.  په ۱۳۹۰ کال کې دغه ریاست ته د سترې محکمې د مرکزي ریاستونو په چوکاټ کې ځای ورکړل شو او ټولټال (۹) بستونه لري. او د ۱۳۹۵ کال په تشکیل کې پکې (۵۰) نور بستونه زیات او پراختیا ورکړل شو.

ریاست پالیسی وپلان دارای چهار آمریت می باشد:

د پلان او پالیسۍ ریاست څلور لاندې آمریتونه لري:

  1. د احصائیه امریت،
  2. د پالیسۍ د پراختیا امریت،
  3. له برنامو او پروژو څخه د څارنې امریت،
  4. د راپورونو او پلانونو د توحید امریت.

د احصائیې امریت: د برنامه‌جوړولو په موخه د مرکزي او ولایاتو د احصایو راټولول او تنظیم او تر دې اړونده چارو سمبالښت.

د پالیسي او پراختیا امریت: - د اداري پروګرامونو او موخو ته د رسیدو لپاره له اړونده ارګانونو سره په تفاهم د پلانونو د تطبیق د چارو تنظیم.

د برنامو او پروژو د څارنې امریت: د سترې محکمې د ستراتژیکو موخو د پلیتابه لپاره د پلانونو د تطبیق د چارو تنظیم او سمبالښت،

د راپورنونو د توحید او پلان امریت: د لنډمهاله، منځ‌مهاله او اوږدمهاله پلانونو د توحید او طرح اړونده چارو د ترسره کولو تنظیم او سمبالونه.