د قضائیی ستاژ خبرتیاوی

alisina
11111

هغه کسانو ته چې د يو ديرشمي دورې قضائي ستاژ  ته په تحريري ازموينه کې بريالي شوي دي خبر ورکول کيږي چې:

د يو ديرشمې دورې د قضائي ستاژ  کانکور د برياليو کسانو د جدول سره سم، چې په اخيره د دی خبرتیا کې د سترې محکمې د سايټ لخوا خپور شوی، د سندونو د لومړنی ارزونې او تقريري ازموينی اخيستلو په موخه د ټاکل شوي مهال ويش سره سم،  هر  پنځوس کسان د سهار د (۸) بجو په پيل کی د لاندينيو اسنادو سره  ستری محکمې ته حاضر شي تر څو د سندونو لومړنۍ ارزونه يي وشی او په ټاکل شویو نيټـو ور څخه ازموينه واخيستل شي.

د تابعيت تذکره. 

تعليمی يا تحصيلی سندونه. 

هغه ګډون کونکي چې فوق لسانس سند درلودونکي وي،د شرعياتو او حقوقو پوهنځی  پوري اړوند د ليسانس  سند  وړاندی کول لازمي دي.

 هغه کسان چې په عدلي او قضائي ارګانونو کی د کاري تجربي درلودونکي وي، د اړونده ادارې څخه بايد د کاري تجربې تائيد له ځانه سره ولري.

شماره

د کانکور د جدول شميره

د سندونو د ارزونې لپاره د حاضريدو نيټه

د ازموينې اخيستلو نيټه

۱

له (۱) شمارې تر (۵۰) شمارې

سه شنبه 14/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 15/۵/۱۳۹۹

۲

له (۵۱) شمارې تر (۱۰۰) شمارې

چهارشنبه 15/۵/۱۳۹۹

پنج شنبه 16/۵/۱۳۹۹

۳

له (۱۰۱) شمارې تر (۱۵۰) شمارې

پنج شنبه 16/۵/۱۳۹۹

شنبه 18/۵/۱۳۹۹

۴

له (۱۵۱) شمارې تر (۲۰۰) شمارې

شنبه 18/۵/۱۳۹۹

یک شنبه 19/۵/۱۳۹۹

۵

له (۲۰۱) شمارې تر (۲۵۰) شمارې

یک شنبه 19/۵/۱۳۹۹

دوشنبه20/۵/۱۳۹۹

۶

له (۲۵۱) شمارې تر (۳۰۰) شمارې

دوشنبه20/۵/۱۳۹۹

سه شنبه 21/۵/۱۳۹۹

۷

له (۳۰۱) شمارې تر (۳۵۰) شمارې

سه شنبه 21/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 22/۵/۱۳۹۹

۸

له (۳۵۱) شمارې تر (۴۰۰) شمارې

چهارشنبه 22/۵/۱۳۹۹

پنج شنبه 23/۵/۱۳۹۹

۹

له (۴۰۱) شمارې تر (۴۵۰) شمارې

پنج شنبه 23/۵/۱۳۹۹

شنبه25/۵/۱۳۹۹

۱۰

له (۴۵۱) شمارې تر (۵۰۰) شمارې

شنبه25/۵/۱۳۹۹

یک شنبه 26/۵/۱۳۹۹

۱۱

له (۵۰۱) شمارې تر (۵۵۰) شمارې

یک شنبه 26/۵/۱۳۹۹

دوشنبه 27/۵/۱۳۹۹

۱۲

له (۵۵۱) شمارې تر (۶۰۳) شمارې

دوشنبه 27/۵/۱۳۹۹

چهارشنبه 29/۵/۱۳۹۹

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

1

L01056407

روحینا

نوراحمد

نیازی

حاجی نظرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

2

L01054863

رینا

عبدالناصر

نیک فام

عنایت الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

3

L01058758

حبیب الرحمن

حاجی ابراهیم

آرمان

کوچی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

4

L01056408

ساجینا

فقیراحمد

فایقی

غلام غوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

5

L01059422

عبدالرقیب

عبدالعلی

خطیبی

عبدالحی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

6

L01054613

پریسا

فراح الدین

کاتبی

جلال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

7

L01068469

وزیراحمد

نثاراحمد

حلیمی

محمدحلیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

8

L01067500

کبیر

محمدبصیر

آریائی

محمدوزیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

9

L01067155

اسدالله

خان محمد

رضایی

محمدانور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

10

L01060921

عبدالصبور

عبدالغفور

یختیار

عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

11

L01065282

جنید الله

مولوی معراج الدین

فرهمند

سعید بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

12

L01065429

نعمت الله

محمداکبر

اکبری

حسین علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

13

L01059756

عبدالطیف

خان محمد

نبیل

ابوبکر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

14

L01055025

فاطمه

خواجه امین الله

احراری

خواجه عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

15

L01067502

حمیدالله

خیرالله

خیرخواه

جوره

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

16

L01064616

محمدداود

نعمت الله

افکار

عبدالله جان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

17

L01068327

فیروزاحمد

غلام محمد

فروتن

غلام حیدر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

18

L01055228

نوریه

محمدیونس

یعقوبی

محمدیوسف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

19

L01055583

زلیخا

جمعه گل

فقیری

شهنواز

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

20

L01054608

فائزه

نوراحمد

محمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

21

L01056497

حلیمه

محمودبیگ

بیگ

محمدبیگ

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

22

L01058207

وحیداحمد

وکیل احمد

حسنیار

محمدغوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

23

L01056946

فرزاد

عبدالقدیر

وحدت

عبدالرحیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

24

L01058977

فیصل

عبدالشکور

غفوری

عبدالغفور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

25

L01054745

نائله

بسم الله

بسمل

عبدالخالق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

26

L01055230

ملالی

نعمت الله

صواب

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

27

L01065295

طاهر

حسین بخش

شریعتی

غلام حسن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

28

L01054333

خاطره

محمدنعیم

نعیمی

محمدابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

29

L01056450

فردوس

سیدعلم

پویا

سیدانسان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

30

L01059740

عبدالواسع

عبدالمجید

حقدوست

حاجی عبدالصمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

31

L01065267

عبدالکبیر

عبدالبصیر

احمدی

فقیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

32

L01061417

فضل احمد

صبغت الله

خطیبی

عبدالفتاح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

33

L01057113

عبدالهادی

میرزامحمد

مجاهد

محمدرحمن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

34

L01060924

خلیل احمد

خان محمد

جهانی

مردان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

35

L01054809

نوشین

خال محمد

راعی

بابه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

36

L01054274

آرزو

عبدالقیوم

محمدی

عبدال محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

37

L01056324

محمدجمشید

بصیراحمد

محمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

38

L01067517

محمدصادق

محمدحسن

فصیحی

امام علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

39

L01054563

فریحه

سیدمحمود

صاحب زاده

سیدداوود

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

40

L01059917

عبدالسلام

محمدغوث

محسنی

محمداکرم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

41

L01055183

لیدا

عتیق الله

شفاف

محمدجمعه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

42

L01067501

هارون

میراحمد

میرزاد

حاجی میراعلی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

43

L01067177

بسم الله

عبدالوهاب

بسیم

سیدرحمن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

44

L01054437

فرزانه

محمدصالح

طاهری

سیف الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

45

L01057562

خواجه نصرالله

محمدرفیع

طیب

میرشاه طیب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

46

L01055084

ناهید

عبدالعزیز

ابراهیمی

عبدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

47

L01055736

شبانه

عبدالخالق

رحمانی

ولی محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

48

L01054760

مرسل

سردارآقا

فقیری

عبدالصمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

49

L01061473

رحمت الله

حاجی عبدالواحد

ظاهری

عبدالظاهر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

50

L01054872

مژگان

عبدالستار

فضلی

فضل احمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

51

L01055652

تارا

عبدالله

عظیمی

محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

52

L01059709

فروتن

عبدالله

سروری

محمدسرور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

53

L01054921

جمیله

عبدالباقی

حسینی

محمدحسین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

54

L01061179

محمدامیر

محمدرحیم

طغیان

ابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

55

L01066791

سلطان احمد

اولیا

نائب

دوست محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

56

L01055498

سمیه

محموداحمدی

احمدی

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

57

L01054869

افسانه

وزیراحمد

نوری

بازمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

58

L01061449

عبدالعزیز

حاجی شیرگل

حکیمی

عبدالحکیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

59

L01059448

عبدالاحمد

خواجه نظرمحمد

جاوید

عیدمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

60

L01066722

رحمت الله

دولت خدا

یوسفی

علی شیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

61

L01061638

نظیف الله

عبدالخلیل

خلیزاد

عبدالجلیل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

62

L01055815

شیرشاه

نادرشاه

محمودی

محمودشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

63

L01061228

نصیراحمد

قربانعلی

فقیرزاده

فقیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

64

L01055110

وژمه

احمدجی

الکوزی

عبدالحی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

65

L01054887

غزال

غلام مودود

پویا

غلام فاروق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

66

L01058914

عبدالخالق

عبدالروف

عزیزی

عبدالعزیز

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

67

L01054855

فرحناز

حاجی احمدجان

منصوری

محمدیوسف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

68

L01054763

اسما

عبدالصادق

فیاض

فیض محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

69

L01060990

فیروزاحمد

غلام نبی

کریمی

تیمورشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

70

L01054337

بهشته

عاشق الله

علی خیل

جان محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

71

L01055981

عبدالرازق

عبدالظاهر

راشد

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

72

L01061201

جاوید

عبدالله

انوری

سراج الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

73

L01068354

عارف شاه

محمدشاه خان

پوپل

حاجی احمدشاه خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

74

L01061411

عتیق الله

ذبیح الله

خطیبی

محمدعیسی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

75

L01060876

میراحمد

محمداسماعیل

سیاس عثمانی

محمدابراهیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

76

L01054491

آرزو

شیرمحمد

شیرزی

ذاکرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

77

L01067503

وزیراحمد

خال محمد

احمدی

عاشورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

78

L01065663

شجاع الدین

ایام الدین

علی زاده

گل علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

79

L01057602

محمدعثمان

غلام حیدر

حیدری

رحمت بیک

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

80

L01056830

مریم

سیدپادشاه

رسولی

سیدظهور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

81

L01059268

شیرمحمد

عزیزالرحمن

رحمانی

محمدموسی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

82

L01055780

نیلاب

غلام ربانی

ظریفی

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

83

L01054788

روح افزا

محمدسمیع

راشدی

وکیل محمدامین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

84

L01057150

نصرت الله

محمدشریف

زرین

حاجی احمدجان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

85

L01063954

صبغت الله

عبدالاحمد

سیغانی

سیدمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

86

L01060546

عبدالواسع

شیرگل

صافی

پاینده

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

87

L01068485

محمدقاسم

زاغی

تیموری

ابوبکر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

88

L01064676

محمدامین

محمدعلی

حسینی

حسین بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

89

L01067813

فرهاد

عبدالحکیم

علیزاده

محمدرحیم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

90

L01054317

بی بی آمنه

محمداسلام

اسلامی

میرعالم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

91

L01055081

لیلا

محمدعثمان

اریب

میرزامحمدعمر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

92

L01054425

فاطمه

عبدالله

علی خیل

محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

93

L01056943

الله داد

محمدنور

ابراهیمی

الله نور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

94

L01065981

عبدالرحمن

حاجی عبدالناصر

نصرت

حاجی محمدنصیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

95

L01057888

فضل الرحیم

حبیب الرحمن

فقیهی

سراج الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

96

L01060141

عبدالمتین

خان محمد

امیری

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

97

L01061389

علی احمد

سلطان احمد

احمدی

گل احمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

98

L01068227

مصطفی

عبدالقیوم

0

محمدایوب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

99

L01068219

عبدالله

جمعه

0

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

100

L01057685

فتح الله

محمدصابر

صابری

عبدالشکور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

101

L01060761

عبدالصمد

خیرمحمد

نوری

نورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

102

L01059815

روح الله

محمدکبیر

یوسفی

محمداسماعیل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

103

L01055222

رضوانه

عبدالحسیب

احدی

عبدالاحد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

104

L01056547

ذبیح الله

خیرالله

خردمند

دین محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

105

L01054229

فریما

غلام حضرت

حیدری

غلام فاروق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

106

L01068479

وحید

فیض محمد

صدیقی

محمدصدیق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

107

L01055229

فردینا

عبدالحق

حسینی

محمدحسین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

108

L01056993

عبدالاحمد

نثاراحمد

اسد

نوراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

109

L01067647

سنگرمحمد

حاجی محمد

بهروز

پیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

110

L01054457

مسعوده

حبیب الله

خطیبی

عبدالفتاح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

111

L01060679

رحم الدین

عبدالرحیم

حبیب زی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

112

L01060253

عبدالستار

عبدالقادر

دانشیار

نورمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

113

L01065693

عتیق الله

سیدمحمد

معصومی

عبدالغفور

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

114

L01057166

رامش

غلام رسول

رسولیار

احمدعلی خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

115

L01054165

هاجره

محمدعارف1

امین

حمیدالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

116

L01060083

سیدهاشم

حاجی نورمحمد

هاشمی

گل محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

117

L01056883

حیدر

محمدابراهیم

یعقوبی

یعقوب علی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

118

L01057964

محمدایوب

عبدالقیوم

قیومی

عبدالغنی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

119

L01068404

خان جان

طوره

خانزاده

خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

120

L01056077

تهمینه

عبدالله

کیانی

محمدهاشم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

121

L01055226

حسنا

خلیل الرحمن

وحیدی

عبدالخالق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

122

L01057516

احمدشاه

محمدنذیر

نظری

حضرت بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

123

L01058313

محمدعابد

عبدالخالق

صدیقی

میرامام

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

124

L01057899

مصطفی

درویش احمد

حبیبی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

125

L01055741

رابعه

عبدالله

پوپلزی

حاجی غلام دستگیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

126

L01056295

رقیه

غلام فاروق

منیر

رمضان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

127

L01056671

مرسل

محمدقسیم

عزیزی

عبدالطیف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

128

L01065816

احمدشاه

شیرمحمد

قاسمی

محمدقاسم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

129

L01061652

جمال

امیرالرحمن

دهزاد

عبدالسلام

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

130

L01058262

عبدالحق

شمس الحق

رحیمی

الله بخش

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

131

L01054798

ریزه گل

محمدرنگین

اسحاقزی

کمال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

132

L01054880

لاله

عبدالصمد

رئوفی خیرخواه

جان محمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

133

L01067221

احمدشاکر

نقیب الرحمن

مقتدر

محمددین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

134

L01056659

مرسل

شاه محمود

صادقی

عبدالروف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

135

L01058168

رحمت الله

بسم الله

مبارز

محمد اکبرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

136

L01060918

محمدصادق

فیض محمد

سنجر

قلچ بای

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

137

L01067672

عبدالبشیر

عبدالاکبر

صالحی

محمدخطاب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

138

L01055017

سمیرا

احمد

قدرتی

ملامحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

139

L01065881

ذبیح الله

محمدالله

حبیب

محمدحبیب

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

140

L01054325

مژگان

عبدالاحد

احمدی

شیراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

141

L01054247

سومن

محمدیاسین

طاهری

محمدطاهر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

142

L01059916

عبادالله

بشیر

عبادی

برهان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

143

L01061422

شبیراحمد

شاه عبدالله

عثمانی

حبیب الله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

144

L01068451

سیدبرهان الدین

سیدنجم الدین

حسینی

سیدجمال الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

145

L01056124

آرزو

عبدالقدیر

عرب زاده

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

146

L01066500

بشیراحمد

شیراحمد

بشیر

نوراحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

147

L01058001

حمیدالله

حسین علی

مصدق

محمدامیر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

148

L01064459

نعمت الله

عبدالمجید

حمیدی

عبدالحمید

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

149

L01059430

سیداحمد

سیدعمر

سادات

سیداحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

150

L01060055

محمدصمیم

محمدنسیم

وفا

حاجی محمدعمر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

شماره

آی دی

اسم

ولد

تخلص

ولدیت

نتیجه

جنس

151

L01057171

خداداد

میرزاحسین

عزیزی

محمدشفیع

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

152

L01057317

سیداحسان

سیدامام الدین

اندرابی

سیدمقصود

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

153

L01066887

ذبیح الله

عبدالله

اندیشمند

ملا اسلم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

154

L01055036

معصومه

غلام جیلانی

سعادت

سعادت خان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

155

L01054540

ناجیه

محمدخلیل

حافظی

حاجی عبدالحق

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

156

L01059150

الیاس

جاوید

حمیدی

کندل

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

157

L01057365

سیدعبدالرحمن

سیدحبیب الله

عدالت

گدای

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

158

L01060647

شعیب

عبدالحق

نیازی

صفرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

159

L01056400

خلیل الله

محمدهاشیم

مهدوی

محمدتقی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

160

L01056999

سیدبصیر

محمداسماعیل

رحمتی

میرزاعبادالله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

161

L01055245

ملکه

محمدنادر

سهاک

حاجی عبدالغفار

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

162

L01054549

سابحه

بریالی

مومن

مومن شاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

163

L01054873

زیبا

محمدهمایون

ناصری

محمدآجان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

164

L01063936

میراحمد

محمدعزیز

رسولی

ولیداد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

165

L01064226

محمدآغا

حبیب الله

عزیزی

علی والله

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

166

L01058192

حمیدالله

غلام فاروق

حبیبی

محمدغوث

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

167

L01060542

محمدصابر

محمدظاهر

صابری

عزت الله بیک

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

168

L01055191

حسینا

گل نظیم

صافی

سیدآغا

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

169

L01054617

پریسا

غلام محمد

صالح

محمدصالح

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

170

L01061469

عبدالصبور

حاجی محمدظاهر

قیام

محمدحسن

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

171

L01063925

حامد

حبیب الله

صالحی

غلام نبی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

172

L01063921

جمعه خان

محمدایوب

ناعم عظیمی

محمداعظم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

173

L01064456

عبدالحکیم

غلام حضرت

رحیمیار

محمدعلی

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

174

L01068318

حیات الله

محمدحسن

مبارز

امیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

175

L01055102

زهرا

امان الدین

تیموری

غیاث الدین

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

176

L01068089

احمدشاه

سیدمیرشاه

هاشمی

سیداحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

177

L01054634

عادله

عبدالمومن

قلندری

قلندرشاه

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

178

L01054953

سمیه

محمدرحیم

کریمی

عبدالکریم

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

179

L01054251

سوما

مرزاخان

محمدی

شاه میرخان

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

F

180

L01065397

محمدنذیر

محمدسمیع

رستمی

حاجی خیرمحمد

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

181

L01065340

انعام الله

مولوی عبدالهادی

نادم

مولوی محمد عارف

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

182

L01060254

رحمت الله

عبدالجبار

صافی

الله میر

(کامیاب در امتحان تحریری (واجد شرایط برای مصاحبه

M

183

L01054920

سونیتا

غلام حیدر

کریمی

حاجی دین محمد