رئیس ستره محکمه با معاون سفارت انگلستان ملاقات بعمل آوردند

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۰:۴۰
22

 

قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه بعد از ظهر دوشنبه 4 قوس 1398 آقای جایلزلیور معاون سفارت انگلستان مقیم کابل را غرض مراقات به حضور پذیرفت

درین ملاقات که روی تشخیص همکاری های دوجانبه  تمرکز داشت ، معاون سفارت انگلستان  اماده گی کشور متبوعش را  بخاطرهمکاری با قوه قضائیه  در ساحات تخنیکی ، تجهیزاتی و تکنالوژیکی محاکم ابتدائیه و استیناف فساد اداری ومواد مخدر ، برنامه های اموزشی برای قضات محاکم جزایی ،  همکاری با دور سی و یکم ستاژ قضایی و فراهم اوری  سفر های مشاهداتی و تجربوی به قضات  ابراز دا شته و افزود که سفارت  درهماهنگی با قوه قضائیه  بخاطر تسهیل کمک ها ، تعهدات را ایفا خواهد کرد .

متقابلاً قاضی القضات و رئیس ستره محکمه نقش جامعه جهانی منجمله کشور دوست انگلستان رادر حل نیازمندیهای مادی و تخنیکی بویژه موارد زیر بنایی و مهم  برنامه عمل قوه قضائیه  مهم دانست و از بذل همکاری که بدون شک موجب تطبیق اولویت های  شامل برنامه عمل و تطبیق قانون وعدالت میگردد ، استقبال کرد .

تازه خبرونه

جمعه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۲۰:۳۳
Background image

د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی قضیی د افغانستان قضاوت ویاند

په تېرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي 7200 څخه زياتو قضيو پام کې نيول شوی

کابل، افغانستان: له 7246 اوس د ښځو، چې په لومړنیو محکمو، استيناف او غوښتنې پر وړاندې د. . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۲۰:۲۲
Background image

د عالي سترې محکمې ناسته د عالي شورا راپور

لومړی شورا کې د جعلي، نفاق په تړاو،  او د حق د السوهنې د  ملکیت چې د پلټنې په عادي او احتمالي او یا د ملاحظاتو چارواکو زیرمتونونه او يا د پایلو پلورل د کتنې په ترڅ کې د اسنادو  کشف او. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۲۲:۱۶
Background image

د عالي شورا جلسی راپور

 Dec 12, 2018 :د نشر نیټه

د سترې محکمې عالي شورا د سترې محکمې مشر، قاضي سید یوسف حلیم د سپریم کورټ رییس، د اپریل له 20 څخه د 1397 د ماسپښین د ماسپښین له ماسپښین وړاندې، او د اجنډا په. . .

بیا په خبرونو کی