خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۸ جوزا ۱۴۰۰

humaira
Tue, Jun 08 2021 1:38 PM
44

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت به شهادت قضاوت مند محمد (فیاض )  عضو محکمه ابتدائیه شهری ولایت کندهار که حین برگشت از مسجد  به سوی منزل ازجانب تروریستان مسلح موردسوء قصد قرارگرفته و شهید گردید ، ابراز داشته ، ضمن محکومیت این عمل شنیع از بارگاه الله متعال (ج) به شهید جنت فردوس و به فامیلش صبر جمیل استدعا کرد .

بعداً  با رعایت حکم شماره2189 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که معیاری سازی  اسناد بهادار و چاپ مجدد و مصئون آنها را هدایت داده است ، پروسه بازنگری وساده سازی یکتعداد ازوثایق مورد استفاده محاکم باتهیه فارمت های معیاری با حفظ اساسات و ادبیات حقوقی و قضایی قابل فهم نهایی گردیده و بنابر استعجالیت موضوع به دارالانشاء هدایت داده شد تا نمونه های نهایی شده را عجالتاً ومتباقی وثایق را بعدازختم پروسه بازنگری به گونه تدریجی به مرجعش ارسال نماید.

متعاقباً با توجه به نتایج گزارشهای تفتیش عادی و اقتضایی محاکم استیناف ولایات ننگرهار، غزنی و لغمان  به (6) تن از قضات محاکم فوق پس از تثبیت تخطی وظیفوی شان جزا های لازم تادیبی تجویز گردید.

درادامه جلسه  در برابر استهدات واصله  درمورد چگونگی تطبیق یک قرار بارتباط یک جایداد تحت تضمین بانک،  تشخیص محکمه ذیصلاح رسیده گی به یک فیصله منقوضه، مغایرت اسناد هویت  یکتن ازمنسوبین شهید با اسناد هویت ورثه وی و نحوه اخذ محصول از ثبت عرایض تجدید نظر در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی لازم صورت گرفت .

برعلاوه درجلسه رسیده گی به یکعده از درخواستهای تبدیلی محکمه  قضایای جزایی ، پیشنهادات مربوط  به ارتقای درجات کادر قضایی و برخی از مسایل متفرقه نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

Latest news

Mon, Jun 14 2021 11:24 AM
Background image

The Fight Against Drugs (Narcotics and Intoxicants)

Judicial Performance Report of the Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center.1. Report
The Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center heard a total of 98 cases. . .

Mon, Jun 14 2021 11:15 AM
Background image

The Fight Against Corruption

Judicial Performance Report of the Anti-Corruption Primary Court
1. Report
The Anti-Corruption Primary Court heard a total of 18 criminal cases related to corruption from January 20 to. . .

Mon, Jun 14 2021 11:09 AM
Background image

The Acting General Administrative Director of the Judiciary Meets the IDLO’s Director of Programs

Justice Jawed Rashidi, the Acting General Administrative Director of the Judiciary met with Ms. Mangala, the IDLO’s Director of Programs, on February 11, 2021. In this meeting, at first. . .

BACK TO NEWS