گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه

alisina
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۲۰:۲۲
high council

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 11 حوت 1397 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به  عمل اورد .

شورا نخست به ارتباط موارد جعل ، تزویر ، مشبوهیت و دستکاری در ثبت محفوظ  وثایق ملکیت ها که درجریان بررسی های تفتیش عادی و اقتضایی و یادر نتیجه ملاحظات  مسئولین ادارات مخازن و یا امریت های ثبت اسناد ووثایق کشف و بر ملا میگردد ، هدایت داد تا هرگاه در رابطه به چنین موضوعات شا کی وجود داشته باشد ، نتایج بررسی های ابتدایی از طریق ریاست عمومی تفتیش قضایی به مراجع مربوط ویا اگر موضوع به حقوق عامه ارتباط داشته باشد ، رسماً به ریاست عمومی قضایای دولت فرستاده شود تادر راستای حفظ حقوق و ملکیت های عامه اجراات مقتضی قا نونی را مرعی بدارند .

همچنان به هدف انتظام هرچی بهتر مسایل مربوط به تقاضا های تجدید نظر قضایای جزایی و جلوگیری از ضیاع وقت مراجع مربوط ، به دارالا نشاء شورای عالی هدایت داده شد، تقاضا هایی که از طریق بورد مشاورین اداره محترم لوی څارنوالی رد گردیده اند ، قابل ازجاع به کمیسیون مربوط ستره محکمه نبوده ودرزمینه ازجانب کمیسیون مقدماتی دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه درمورد اجراات بعمل آید ، صرف انعده از تقاضا ها یی که بر مبنای شرایط مندرج احکام مواد 282 قانون اجراات جزایی و 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه  صورت گرفته باشند ، به کمیسیون دیوانهای مربوط ستره محکمه ارجاع  و بعد طبق نظر کمیسیون تنها نظریاتی که قابل ارجاع به جلسه شورای عالی ستره محکمه باشند ، شامل اجنداء گردیده و پیرامون متباقی نظریات برطبق نظر کمیسیون  ستره محکمه ، اجراات مقتضی بعمل اید .

بعداً بادرنظرداشت گزارشهای  تفتیش اقتضایی در محاکم استیناف ولایات بلخ و بدخشان ، بعداز تشخیص تخطی های مربوط ، در مطابقت به احکام مقـــرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی به دوتن از روسای قبلی دیوان جزاء محکمه استیناف ولایت بلخ  و محکمه ابتدائیه ولسوالی کشم ولایت بدخشان جزا های لازم تادیبی تجویزگردید .

متعاقباً با توجه به نامه رسمی ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه ، در خصوص یک فیصله حقوق عامه که به نفع دولت حکم گردیده ولی نسبت اشکال در تنفیذ ، تطبیق نگردیده است ،  به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه داده شد تا پیرامون موضوع تحت اشراف محترم  قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره محکمه غور و تدقیق همه جا نبه انجام داده و نظر لازم درزمینه را به جلسه بعدی ارائه بدارد .

به همین ترتیب بادرنظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت هرات ، با تعدیل بخشی ازمصوبه شماره 285 مورخ 2ر3ر1391 شورای عالی ستره محکمه ، تصریح گردید که محاکم مدنی و حقوق عامه میتوانند راجع به کسب نظر اهل خبره درقضایای تحت رسیده گی مربوط حسب ضرورت  مطابق احکام مواد175 و 176 قانون اصول محاکمات مدنی  ، اجراات لازم بعمل آورند .

برعلاوه درجلسه شورای عالی یک تقاضای تبدیلی محکمهء یک موضوع حقوق عامه بنابر تقاضای ریاست عمومی قضایای دولت مورد رسید گی قرارگرفته و نیز بنابر مطالبه اداره محترم  لوی څارنوالی رسیده گی به 27 دوسیه جزایی  به محاکم استیناف ولایات فاریاب ، جوزجان ،غور ، سمنگان ، پکتیکا ، غزنی ، تخار و ننگرهار تفویض صلاحیت صورت گرفت 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۴:۴۰
Background image
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۴:۱۴
Background image

د سترې محکمې عالي شورا د غونډې خبر د وري ۱۲مه، ۱۳۹۹

د سترې محکمې عالي شورا نن تر غرمې وړاندې د سترې محکمې د رییس او قاضي القضات، قانونپوه سیدیوسف حلیم په مشرۍ غونډه ترسره کړه.
شورا لومړی د جمهوري ریاست د عالي مقام د لومړۍ ګڼه فرمان د. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ - ۱۲:۴۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه  ۱۲ حمل1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور تسریع روند تطبیق فرمان شماره یک اختصاصی مقام. . .

بازگشت به اخبار