گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۴:۳۷
khaber

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 23 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست ارزیابی مثبت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری را ازچگونگی پیشرفت پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه در سال 1397 ، بااهمیت تلقی کرده و به امریت عمومی اداری قوه قضا ئیه هدایت داد تا انعده از شاخصهای زیر بنایی برنامه عمل راکه بارمالی دارند و تا اکنون تحقق نیافته اند ، با پیش بینی مصارف آنها بر طبق سفارش شورای عالی حاکمیت قانون غرض غورکابینه ج.ا.ا به ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال نماید ، همچنان هدایت داده شد تا گزارش فعالیت محاکم ابتدائیه و استیناف کشور دررابطه به رسیده گی به قضایای غصب املاک دولتی به غرض ارائه به شورای محترم عالی حاکمیت قانون ، اماده گردد . سپس طبق اجنداء استهداات واصله از محکمه استیناف ولایت بدخشان در خصوص فروش زمین های مزروعی و رهایشی که بنابر ادعای ریاست عمومی قضایای دولت ، ملکیت عامه تثبیت میگردند و چگونگی استرداد محصول به محکوم علیه که در محکمه بعدی به محکوم له تغییر موفف میدهد ، مورد غور قرارگرفته و در پرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی و تصامیم لازم اتخاذ گردید . همچنان به منظور حل معضل مربوط به تحصیل محصول فیصله ها و قرار های نهایی و تحت دوران محاکم به حسابات عادی و امانت ستره محکمه ، حذف فقره 3 ماده 29 قانون طرز تحصیل حقوق و ایزاد دوفقره درین ماده تصویب و هدایت داده شد تا موضوع به انستیتوت امور قانونگزاری وزارت محترم عدلیه ارسال شود . متعاقباً یک تقاضا ی تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت بارتباط حقوق عامه با حضور رئیس عمومی قضایای دولت ، څارنوال مربوط ، نماینده اداره موکل وطرف قضیه درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرار گرفت . برعلاوه درجلسه برخی ازتقاضا های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و پیشنهادات مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجنداء بود که درهر مورد تصمیم گرفته شد و همچنان بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیــت رسیده گی (70) دوسیه

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار