ملاقات رئیس ستره محکمه با قنسل و سرپرست سفارت مصر .

alisina
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۴:۳۲
mu

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  ظهر چهارشنبه 8 عقرب ولید الشریف قنسل وسرپرست سفارت مصر د رکابل را که وظیفه اش به پایان رسیده ، درحالیکه  محمد عبدالحلیم  قنسل جدید ان کشور درافغانستان نیز باوی همراه بود غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات سرپرست سفارت مصر درکابل درمورد روابط و مناسبات تاریخی دوکشور برادر صحبت نموده  و کشور مصر را همچنان دوست  و همکار دولت ومردم افغا نستان  خواند وبر تداوم کمک ها درعرصه های مختلف تاکید نمود .

بعداً قاضی القضات با امتنان از بذل کمک های سخاوتمندانه ان کشور با افغانستان بخصوص با قوه قضائیه افغانستان  افزود که افغانستان و مصر دو کشور برادر و از لحاظ سیستم های حقوقی وقانونگزاری دارای وجوهات مشترک اند ، کشور مصر همواره  قضات افغان را به منظور تکمیل اموزشهای اختصاصی  در مرکز تعلیمات قضایی  قاهره پذیرفته  و سیستم قانونگزاری افغانستان نیز متاثر از سیستم تقنینی کشورمصر بوده و درمجموع منسوبین ارگا نهای عدلی و قضایی تجارب و اندوخته های ثمر بخشی از دیدار های مشاهداتی و تجربتی ازان کشور دارند .

قاضی القضات همچنان ازمحترم محمد عبدالحلیم سرپرست جدید سفارت مصر درکابل خواست تا قوه قضائیه را درتکمیل شاخصهای  برنامه عمل درقسمت اموزشهای قضایی  درمرکزتعلیمات قضایی قاهره و نیز شرح و تفسیر قوانین  جزایی و مدنی افغانستان توسط متخصصین ان کشور همکاری نماید .

سرپرست جدید کشور مصر متقابلاً بر ادامه همکاری ها باقوه قضائیه  اطمینان داد ه و خود را در برابر هرگونه تقاضای جانب قوه قضائیه در خصوص  مطالبه همکاری های قضایی از کشور مصر  متعهد دانست.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۰
Background image

ملاقات رئیس ستره محکمه با رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت

 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر  چهارشنبه 13 قوس 1398 آقای استیفن اچ مکنزی رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت را غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۱:۲۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

 

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد دیوار احاطه محکمه استیناف ولایت بلخ واقع شهرک خالد بن ولید. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

جلسه شورای عالی ستره محکمه 12 قوس

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست در روشنایی  احکام مواد 358-364 قانون اصول محاکمات. . .

بازگشت به اخبار