ملاقات رئیس ستره محکمه با قنسل و سرپرست سفارت مصر .

alisina
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۱۴:۳۲
mu

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  ظهر چهارشنبه 8 عقرب ولید الشریف قنسل وسرپرست سفارت مصر د رکابل را که وظیفه اش به پایان رسیده ، درحالیکه  محمد عبدالحلیم  قنسل جدید ان کشور درافغانستان نیز باوی همراه بود غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات سرپرست سفارت مصر درکابل درمورد روابط و مناسبات تاریخی دوکشور برادر صحبت نموده  و کشور مصر را همچنان دوست  و همکار دولت ومردم افغا نستان  خواند وبر تداوم کمک ها درعرصه های مختلف تاکید نمود .

بعداً قاضی القضات با امتنان از بذل کمک های سخاوتمندانه ان کشور با افغانستان بخصوص با قوه قضائیه افغانستان  افزود که افغانستان و مصر دو کشور برادر و از لحاظ سیستم های حقوقی وقانونگزاری دارای وجوهات مشترک اند ، کشور مصر همواره  قضات افغان را به منظور تکمیل اموزشهای اختصاصی  در مرکز تعلیمات قضایی  قاهره پذیرفته  و سیستم قانونگزاری افغانستان نیز متاثر از سیستم تقنینی کشورمصر بوده و درمجموع منسوبین ارگا نهای عدلی و قضایی تجارب و اندوخته های ثمر بخشی از دیدار های مشاهداتی و تجربتی ازان کشور دارند .

قاضی القضات همچنان ازمحترم محمد عبدالحلیم سرپرست جدید سفارت مصر درکابل خواست تا قوه قضائیه را درتکمیل شاخصهای  برنامه عمل درقسمت اموزشهای قضایی  درمرکزتعلیمات قضایی قاهره و نیز شرح و تفسیر قوانین  جزایی و مدنی افغانستان توسط متخصصین ان کشور همکاری نماید .

سرپرست جدید کشور مصر متقابلاً بر ادامه همکاری ها باقوه قضائیه  اطمینان داد ه و خود را در برابر هرگونه تقاضای جانب قوه قضائیه در خصوص  مطالبه همکاری های قضایی از کشور مصر  متعهد دانست.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار