رئیس ستره محکمه با معاون سفارت انگلستان ملاقات بعمل آوردند

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۰:۴۰
22

 

قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه بعد از ظهر دوشنبه 4 قوس 1398 آقای جایلزلیور معاون سفارت انگلستان مقیم کابل را غرض مراقات به حضور پذیرفت

درین ملاقات که روی تشخیص همکاری های دوجانبه  تمرکز داشت ، معاون سفارت انگلستان  اماده گی کشور متبوعش را  بخاطرهمکاری با قوه قضائیه  در ساحات تخنیکی ، تجهیزاتی و تکنالوژیکی محاکم ابتدائیه و استیناف فساد اداری ومواد مخدر ، برنامه های اموزشی برای قضات محاکم جزایی ،  همکاری با دور سی و یکم ستاژ قضایی و فراهم اوری  سفر های مشاهداتی و تجربوی به قضات  ابراز دا شته و افزود که سفارت  درهماهنگی با قوه قضائیه  بخاطر تسهیل کمک ها ، تعهدات را ایفا خواهد کرد .

متقابلاً قاضی القضات و رئیس ستره محکمه نقش جامعه جهانی منجمله کشور دوست انگلستان رادر حل نیازمندیهای مادی و تخنیکی بویژه موارد زیر بنایی و مهم  برنامه عمل قوه قضائیه  مهم دانست و از بذل همکاری که بدون شک موجب تطبیق اولویت های  شامل برنامه عمل و تطبیق قانون وعدالت میگردد ، استقبال کرد .

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۲۱
Background image

ملاقات سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با نماینده گان دفتر آیدلو

محترم قضاوت وال جاوید رشیدی سرپرست امریت عمومی اداری  قوه قضائیه  قبل از ظهر28 دلو  با محمد نعیم لتون واجمل احمدی  ازجمله مسئولین دفتر آیدلو درکابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات انها. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۳:۳۷
Background image

قاضی القضات رئیس ستره محکمه با سفیر اتحادیه اروپا ملاقات کرد

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه ظهر امروز با آقای ( پیری میاودون) سفیر اتحادیه اروپا در مقر ستره محکمه ملاقات کرد

درین ملاقات درمورد وضعیت عمومی مبارزه با فساد اداری در روشنایی قانون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۳:۲۱
Background image

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر امروز با آقای ( بهادرامینیان ) سفیرجدید جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات نخست سفیر ایران. . .

بازگشت به اخبار