خبر شورای عالی ستره محکمه 24 سنبله

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۴
a

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا  نخست با ترکیز به تعدیل ماده 313 قانون اصول محاکمات مدنی به محاکم کشور هدایت داد تادر اجراات مربوط مندرجات انرا مطمح نظرداشته ورعایت نمایند بعداً  طرز العمل کمیته نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در قوه قضائیه را که درچهارچوب تعهدات ستره محکمه در برابر ستراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری ترتیب و تدوین گردیده بود ، بعداز بحث و غور همه جانبه وورود  اصلاحات و تصحیحات لازم  بدا خل ( 8 ) ماده تصویب نموده و به ریاست پالیسی و پلان وظیفه سپرد تا مطابق به ان  اقدامات مقتضی بعدی را مرعی بدارد به همین ترتیب به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داده شد تا تعلیماتنامه های تحریر وثایق و اشباه وثایق رادرمطابقت به قانون اصو ل محاکمات مدنی مجدداً بازنگری  نموده ،  مواردی را که درمغایرت با قانون قراردارد برجسته و سعی بعمل اید تا به مواد ملغی استناد نگردد .

بعداً روی برخی ا زاستهداات واصله غور ور سیده گی  نموده  و در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان  درخصوص چگونگی استفاده یکتن از محکومین جزایی از مفاد فرامین عفو وتخفیف مجازات ریاست جمهوری و همچنان با بررسی پیشنهاد اداره محترم لوی څارنوالی پیرامون چگونگی تفویض صلاحیت و تعدیل جزاء یکتن ازمحکومین در کشور بلاروس را که به منظور سپری نمودن بقیه مدت محکومیتش به جانب افغانستان تسلیم داده شده ، در روشنایی احکام قوانین نا فذه رهنمایی های لازم بعمل اورد .

به همین ترتیب مبتنی بر گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی موضوع تخلفات قضایی هفت تن از قضات محاکم استیناف ولایت پروان و بلخ و ننگرهار مورد بحث قرارگرفته  و با توجه به تشخیص تخطی های انجام یافته به قضات ولایات  پروان وبلخ  متکی به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز و بالمقابل اجراات دوتن از قضات امریت ثبت اسناد ووثایق محکمه استیناف ولایت ننگرهارمورد تمجید قرارگرفت  .

همینطور درجلسه شورای عالی سه تقاضای تجدید نظر مدنی ، یک موضوع تنازع صلاحیت رسیده گی و سه درخواست تبدیلی محکمه جزایی نیز جزء اجنداء بود که درهر موردتصامیم مقتضی اتخاذ گردید و نیز بنابر پیشنهاد اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی پانزده دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات بلخ ، سرپل ، غور ،  بدخشان ، غزنی و دایکندی تفویض گردید .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

خبرجلسه شورای عالی ستره محکمه 17 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست در واکنش بر تبصره ها پیرامون نحوه جذب ستاژیران قضایی به. . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۱۲:۳۹
Background image

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ایجاد و آماده بهره برداری گردید

دیتابیس نیازسنجی آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت مطابق نیازمندی های بخش نیازسنجی اینریاست به همکاری ریاست تکنالوژي معلوماتی ستره محکمه ج ا.ا توسط مشاور بخش دیتابیس ریاست. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۳:۲۵
Background image

خبر شورای عالی ستره محکمه مورخ 10 سرطان 1399

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.

شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در. . .

بازگشت به اخبار