خبر ستره محکمه 25 سنبله

alisina
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۲:۸
a

سیمینار عالی ارگانهای عدلی و قضایی پیرامون توضیح و شناسایی چالشهای ناشی ازتطبیق کود جزاء درعمل ، با بیانیه افتتاحیه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر امروز درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردید .

درین سیمینار  که پوهاندعبدالسلام عظیمی و اعضای فعلی وقبلی ستره محکمه ، عالیجنابان لو ی څارنوال ، وزیر عدلیه ، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، مسئولین بخش یوناما وUNDP وبرخی ازموسسات همکار دیگر و قضات ، څارنوالان و نماینده گان نهاد های عدلی و امنیتی کشور اشتراک داشتند ، با تلاوت ایاتی چند ازکلام الله مجید اغاز و قاضی القضات و رئیس ستره محکمه هدف برگزاری این سیمینار عالی را چنین بیان داشت :

هدف اساسی تدویر سیمینار را تشخیص و بررسی مشکلات تطبیقی کود جزا و ارتباط ان با قانون اجراات جزایی تشکیل میدهد تا زمینه تطبیق سالم  ان هرچه بهتر فراهم گردد .

رئیس ستره محکمه همچنان ضمن توضیح پروسه تدوین کود جزا ، افزود که این سند تقنینی درحالیکه از لحاظ توحید جرایم و مجازات در یک مجلد و رعایت اصل تناسب جزم و جراء بادرنظرداشت اوضاع و احوال کنونی جامعه افغانی ، دارای اهمیت بسزا میباشد ، ولی از اینکه پدیده جدید در نظام تقنینی جزایی کشور است ، بخصوص  نو اوری ها در قواعد عمومی  ، طرزنگارش به اصول جدید قانونگزاری ، کثرت ابواب ، فصول و مواد ، بیان اصطلاحات و تعریفات درهر فصل ، اضافت جرایم جدید و حذف برخی دیگر آن و سایر مشکلات ساحه عمل ، ایجاب میکرد تااین چالشها در سیمینار حاضر مورد بحث ، تبادل نظر و ارزیابی قرارگرفته و نتیجه نهایی کار به توافق همه اشتراک کننده گان ، توحید وغرض اجراات و طی مراحل قانونی بعدی اماده شود .

بعداً لوی څارنوال، وزیر عدلیه  ، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشرانو جرگه ، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع بالترتیب با ارائه بیانیه هایی ،  کود جزاء را دستاورد بااهمیت  جمهوری اسلامی افغانستان درچهارچوب تعهدات ملی و بین المللی دانسته  و انرا  برابر با میعار ها وموازین  بین المللی توصیف  و با تذکار چالشهای تطبیقی این کود درعمل ، اظهار امید واری کردند تا سیمینار حاضر بتواند این چالشها را با ابعاد مختلف ان شناسایی و مورد بحث همه جانبه قرارداده و یک نظر اتفاقی و مشترک را به اختیار مراجع تقنینی کشور قراردهند تادر مراحل بعدی در راستای غنامندی و انکشاف مزید کود جزاء مورد استفاده  قرار گیرد .

گفتنی است که درین سیمینار عالی 220 تن از مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی کشور اشتراک داشته و کار شان را از طریق سه کمیته  کاری دنبال کردند .

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۵:۰
Background image

ملاقات رئیس ستره محکمه با رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت

 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر  چهارشنبه 13 قوس 1398 آقای استیفن اچ مکنزی رئیس بخش ارزیابی پروژه عدالت را غرض ملاقات به حضور پذیرفت .

درین ملاقات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۱۱:۲۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

 

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده  چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد دیوار احاطه محکمه استیناف ولایت بلخ واقع شهرک خالد بن ولید. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

جلسه شورای عالی ستره محکمه 12 قوس

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورا نخست در روشنایی  احکام مواد 358-364 قانون اصول محاکمات. . .

بازگشت به اخبار