اطلاعیه ریاست عمومی منابع بشری ستره محکمه ج ا.ا

humaira
h

به اطلاع عموم دواطلبان محترمیکه در بست های اداری ( پنجم و ششم ) ریاست عمومی مالی و اداری و منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا، قبلاً آنلاین ثبت نام و شامل شارت لست گردیده اند رسانیده میشود که ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 3/9/1399 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر خیمه لوی جرگه واقع سرک باغ بالا کابل افغانستان حاضر باشند.

نوت : اشتراک کننده گان مطلع باشند.

  1. کارت امتحان در ( عضویت یا اکونت ) که قبلاً ثبت نام نموده اید ارسال گردید و بدون داشتن کارت امتحان هیچ کاندید وارد امتحان گردیده نمیتواند.
  2. ازینکه امتحان بست های متذکره به طور جمعی در یک روز اخذ میگردد در صورتیکه یک شخص در چندین بست به صورت آنلاین ثبت نام و شارت لست گردیده باشند صرف در یک بست امتحان داده میتواند و کاندید محترمیکه در همان بست امتحان میدهد صرف کارت همان بست را از ( عضویت یا اکونت ) خود پرنت و آنرا بروز امتحان با خود داشته باشند.
  3. رهنمود اخذ کارت امتحان بشکل ویدیو بشما در سایت ستره محکمه گذاشته شده است.
  4. از آوردن قلم،موبایل،کتاب،کتابچه و هرنوع وسایل غیر ضروری به استثنا تذکره اصلی جداَ خود داری نمایید.

برای دریافت رهنمود تصویری به آدرس ذیل مراجعه نماید

https://youtu.be/mOv9xnxJBKU

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements