اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
h

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ترمیمات اطراف تعمیر و پیاده رو های ریاست تعلیمات قضائی به روش درخواست نرخگیری اشتراک نموده و نقل درخواست نرخگیری را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ستره محکمه بدست آورده ، اسناد درخواست نرخگیری خویش را مطابق شرایط درخواست نرخگیری خانه پری نموده ، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 26 / عقرب 1399 به آمریت تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند . آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمیباشد .

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements