خبر اشتراک قاضی القضات درکنفرانس بین المللی قاضی القضات ها

humaira
Sun, Nov 08 2020 3:18 PM
h

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  شام امروز در بیست ویکمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های جهان  که به اشتراک قاضی القضات ها ، روسای ستره محکمه و حقوق دانان جهان به طور انلاین درکشورهندوستان برگزار گردیده بود  ،  اشتراک بعمل آورد .

اعضای اشتراک کننده درکنفرانس ،  د رترکیب هشت گروپ کاری روی مسایل ا صلاحات  در ساختار حکومتداری جهانی ،  حکومتداری جهانی و دید  پس از کرونا ، تحصیلات جهانی شهروندان ، تعریف جدید امنیت ،  تعصبات نژادی ، تعصب و جندر ،  حفاظت محیط زیست و برابری  اقلیمی ،  ایجاد مجمع جهانی پارلمانی برای مصئونیت پذیری و قانونی بودن سازمان ملل  و نقش محاکم در ساختارا منیت و برابری جهانی  بحث و تبادل نظر نموده  و قاضی القضات جمهوری ا سلامی افغانستان  از طریق گروپ چهارم کنفرانس بیانیه ای  درمورد تعصبات نژادی ، تعصب و جندر ارائه کرد ،  قاضی القضات کشور درین بیانیه  دیدگاه اسلام را از نظر برابری جنسیتی ،  همزیستی دینی و همزیستی مادی با ملت ها وا حترام ووحدت ادیان سماوی و نفی هرگونه تبعیض وتعصب نژادی و جنسیتی بیان داشته و افزود که در جهان بیشر از هر زمان دیگر فرصتهای نزدیکی ادیان و همنوایی انسانی وجود دارد و باید پیروان ادیان و مذاهب با گفتگو از نظر علمی و فرهنگی باهم نزدیک شوند زیرا اهانت به مذاهب ، نژاد پرستی و تعصبات جنسیتی از مقوله  های کهنه و ناکام اند که کاربرد منطقی نداشته ودر قوانین بین المللی مردود اند و این نشست بین المللی زمینه خوب تکوین وترویج این اهداف والا و انساندوستانه میباشد  .

گفتنی است  که کارکنفرانس فردا با بیانیه اختتامیه جلالتماب جگدیش گاندی موسس پوهنتون صلح مونتیسوری کشورهندوستان با تصویب بیانیه ای به پایان میرسد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS