قاضی القضات ورئیس ستره محکمه با سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد

humaira
Thu, Feb 13 2020 1:21 PM
خبر

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر امروز با آقای ( بهادرامینیان ) سفیرجدید جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات نخست سفیر ایران پیرامون روابط و علایق دیرینه و حسن همجواری میان دو کشور برادر و مسلمان صحبت نموده ، ادامه همکاری ها درابعاد مختلفه را موجب انکشاف و توسعه مناسبات دوجانبه دانست ، وی همچنان خواهان ایجاد روابط در ساحه قوه قضا ئیه دو کشور گردید و درین راستا عقد یک تفاهم نا مه همکاری های دوجانبه قضایی رادرعرصه های فراهم اوری بورسیه ها در مقاطع ماستری ، برگزاری سیمینار های قضایی ، بازدید های مشاهداتی  و تبادل تجارب قضایی میان قضات درهردو کشور ضروری دانست .

بعداً قاضی القضات سمت جدید سفیر ایران را تبریک گفته و افزود که دو کشور مسلما ن اشتراکات اسلامی و همنوایی های قانوگزاری و سیستم های حقوقی و قضایی داشته و ماازیک فرصت همکاری های دوجانبه قضایی که درایجاد روابط مطلوب و بهبود مناسبات قضایی کمک نماید ، استقبال مینماییم  .

دراخیر سفیرجمهوری اسلامی ایران پیام رئیس قوه قضا ئیه جمهوری اسلامی ایران رامبنی بر دعوت قاضی القضات افغانستان به ان کشور درفرصت مناسب  به اطلاع رسانید که باامتنان پذیرفته شده و به پیگیری این دعوت ازمجاری دیپلماتیک تاکید شد

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS