رئیس ستره محکمه سفیر دولت قطرمقیم کابل را به حضورپذیرفته با وی ملاقات به عمل آورد

alisina
Mon, Jan 13 2020 2:35 PM
khabar

قانوپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه 23 جدی 1398 آقـــای سعید بن المبارک الخیارین سفیر دولت قطر مقیم کابل را  به حضور پذیرفته  و باوی مـلاقات بعمل اورد .

سفیر دولت قطر نخست مراتب تمنیات نیک قاضی القضات ورئیس ستره محکمه  دولت قطر را به قاضی القضات ج.ا.ا افغانستان  تقدیم نموده و درضمن  دعوتنامه رسمی آن کشور را بخاطر اشتراک قاضی القضات  جمهوری اسلامی افغانستان در دومین کنفرانس بلند پایه  شبکه انسجام قضایی که قرار است به تاریخهای 25-27 فبروری درکشور قطر برگزار گردد تقدیم کرد که باا متنان پذیرفته شد .

درین ملاقات همچنان درمورد روابط خوب و تاریخی دولت قطر با دولت افغانستان صحبت صورت گرفته  و گشایش سفارت ان کشور درکابل فرصت خوبی درجهت تحکیم روابط و مناسبات دو جانبه تلقی گردید و سفیر قطر افزود که مردم قطر دوست مردم افغانستان بوده  و ماخواهان  ایجاد و توسعه روابط دوجانبه درتمامی سطوح منجمله درعرصه قضایی میان دو کشور برادر هستیم  و من منحیث سفیر درین راستا تلاش و همــاهنگی لازم را انجام خواهم داد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS