اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
p

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ستره محکمه ج. ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک خریداری 97 قلم قرطاسیه باب غیر مطبوع به شمول رنگ های پرنتر مختلف النوع ضرورت شعبات مرکزبشمول محاکم استیناف کابل برای سال مالی 1399 را به شرکت خدمات لوژستیکی افغان رود رنر ، آدرس شرکت سرک سیلوی مرکزی بلاک های شاداب ظفر، مرکز کابل دارای جواز شماره (D-37126) را به قیمت مجموعی (7326040) – هفت میلیون و سه صدو بیست و شش هزارو چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهارراهی شهید احمدشاه مسعود مربوط ناحیه نهم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Tue, May 07 2019 8:48 AM
Background image

Contract of of 130 pen parasites

Procurement Administration Attorney General Supreme Court, all the voluntary obligatory terms represented in the invitation to you in the process of submitting the purchase of 130 pen . . .

Tue, May 07 2019 8:40 AM
Background image

Contract of 40 kinds of Foods

Misconception will be subject to the laws (2) of Article 2 (Article 2), which will include the Supreme Court on the basis of the notification, including the purchase, and the purchase . . .

Sat, May 04 2019 7:54 AM
Background image

Contract of 38000 kg of liquid gas

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude an agreement on the . . .

Back to tenders