اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
شف

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد تدارک مقدار270 هزارلیترتیل پطرول سوپر  A92 ومقدار120400 لیترتیل دیزل L02.62 ضرورت عراده جات و جنراتورهای ستره محکمه برای سال مالی 1399 را به شرکت خدماتی لوژستیکی حکمت صدیقی ، آدرس شرکت پروژه نو ، قلعه زمان خان ، مرکزکابل دارای جوازشماره ( D-1342120) را به قیمت (21342120 ) بیست یک میلیون وسه صدوچهل و دوهزارو یکصدوبیست افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روزتعویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود مربوط ناحیه نهم شهر کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

Tue, May 07 2019 8:48 AM
Background image

Contract of of 130 pen parasites

Procurement Administration Attorney General Supreme Court, all the voluntary obligatory terms represented in the invitation to you in the process of submitting the purchase of 130 pen . . .

Tue, May 07 2019 8:40 AM
Background image

Contract of 40 kinds of Foods

Misconception will be subject to the laws (2) of Article 2 (Article 2), which will include the Supreme Court on the basis of the notification, including the purchase, and the purchase . . .

Sat, May 04 2019 7:54 AM
Background image

Contract of 38000 kg of liquid gas

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude an agreement on the . . .

Back to tenders