اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

alisina
do

Publish Date

Closing Date

تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج .ا.ا  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (69) قلم پرزه جات ضرورت عراده جات ستره محکمه برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی{npa} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  1:00 بجه بعد از ظهر  مورخ 4/قوس/ 1398 به مدیریت عمومی تسهیل قراردادها واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت{نقدی یا تضمین  بانکی } مبلغ { 320000 } سه صد و بیست هزار افغانی بوده. و آفر گشائی آن بتاریخ    4/قوس/ 1398 ساعت 1:45 بعد از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد .

پول حق نشر از تحویلی عبدالبشیر خزانه دار پرداخت میگردد .

 

More tenders

Tue, May 07 2019 8:48 AM
Background image

Contract of of 130 pen parasites

Procurement Administration Attorney General Supreme Court, all the voluntary obligatory terms represented in the invitation to you in the process of submitting the purchase of 130 pen . . .

Tue, May 07 2019 8:40 AM
Background image

Contract of 40 kinds of Foods

Misconception will be subject to the laws (2) of Article 2 (Article 2), which will include the Supreme Court on the basis of the notification, including the purchase, and the purchase . . .

Sat, May 04 2019 7:54 AM
Background image

Contract of 38000 kg of liquid gas

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude an agreement on the . . .

Back to tenders