از کارکرد های ستره محکمه در کاهش بیسوادی تقدیر بعمل آمد

humaira
Sat, Sep 07 2019 3:00 PM
khaber

در محفلیکه به مناسبت بزرگداشت از روز بین المللی سواد، با حضور جمعی از مقامات و شخصیت های عالی رتبه دولتی روز پنجشنبه مورخ 14/6/1398 مطابق 5 سپتمبر 2019 میلادی تدویر گردیده بود، تعدادی از نهاد ها مورد تقدیر قرار گرفتند که در صدر لست نهاد ها تقدیر و اهدای لوح سپاس ستره محکمه ج،ا،ا برای محترم حامد "بهأ عیار" رئیس ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت قوه قضائیه توسط محترم دکتور محمد میرویس بلخی وزیر معارف ج،ا،ا، در حضورداشت محترمه سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، محترم دکتور سردار رحیمی معین سواد آموزی، سفیر جاپان، سفیر کوریای جنوبی، نماینده سفارت سویدن، رئیس یونسکو در افغانستان، نماینده دفتر یوناما و رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان ( مجما ) تقدیم گردید.

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS