گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 12 سنبله

humaira
Sat, Sep 07 2019 1:25 PM
خبر

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 12 سنبله 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را نسبت به حملات تروریستی،انفجاری وانتحاری اخیردر ولایات کندز، بغلان و کابل که موجب خسارات هنگفت مالی و جانی گردید، ابرازداشته ، از بارگاه الله(ج)به شهدای این حوادث جنت فردوس، به مجروحین صحت عاجل وبه فامیل ها وبازمانده گان شان صبر جمیل استدعا کرد .

بعداً گزارش اجراات محاکم قوه قضائیه طی ربع اول سالجاری در سطح مرکز وولایات مورد ارزیابی قرارگرفت، بر اساس گزارشات واصله درین ربع مجموعاً سی هزار دوسیه جزایی، مدنی و تجارتی وارد محاکم ابتدائیه، استیناف و دیوانهای ستره محکمه گردیده که ازجمله بیست هزاردوسیه حل و فصل گردیده ، 1400 دوسیه جهت حل خلاهای قانونی و تحقیقاتی به مراجعش مسترد ومتباقی تحت دوران محاکم قراردارند.

متعاقباً باغور روی گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی درخصوص تخلفات قضایی که درنتیجه انجام تفتیش های عادی و اقتصایی مشخص گردیده بود، به هشت تن از قضات محاکم استیناف ولایات کندز، جوزجان و فاریاب متکی به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

به همین ترتیب درحالی که رئیس عمومی قضایای دولت ، څارنوالان مربوط ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا حضور داشتند ، دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درمورد قضایای مرتبط به حقوق عامه مورد غور قرارگرفته ، ا زجمله یک تقاضا بارعایت شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و ضمن لغو فیصله های ثلاثه در زمینه ، به رسیده گی مجدد دوسیه هدایت داده شد .

همینطور در برابر استهدای ریاست محکمه اختصاصی بحران کابل درمورد چگونگی  صلاحیت رسیده گی به یک  دعوی تجارتی و استهدای محکمه استیناف ولایت پنجشیر پیرامون نحوه دوران مجدد یک دوسیه جزایی طبق احکام  قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت .

برعلاوه رسیده گی به یکعده از قضایای تنازع صلاحیت و درخواست های تبدیلی محکمه نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و همچنان براساس تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی(31)دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات فاریاب، فراه، کنرها، بادغیس، غور، هرات و بلخ تفویض گردید .

 

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS