رئیس ستره محکمه با معاون و سرپرست سفارت بریتانیا در کابل ملاقات بعمل اورد

humaira
Wed, Jul 10 2019 10:24 AM
ملاقات

 

 

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  قبل از ظهر دوشنبه 17 سرطان 1398 با آقای ( جایلزلیور) معاون وسرپرست سفارت  بریتانیا درکابل ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات نخست  سرپرست سفارت بریتانیا  درمورد  همکاری های  مادی – تخنیکی و اموزشی کشور متبوعش با مراکز عدلی و قضایی  مواد مخدر و جرایم  سنگین فساد اداری و همچنان برخی از محاکم جزایی کشور صحبت نموده و به منظور تقویت  این همکاری و درک نیازمندیهای عینی محاکم یاد شده  از تعیین و جابجایی مشاور جدید عدلی و حقوقی درآن سفارت یاد نمود  و اظهار امید واری کرد تا مشاور جدید که ازتجارب کاری در بخشهای قضاء و حارنوالی بریتانیا بهره مند میباشد هماهنگ کننده خوب کمکها و همکاری با نظام عدلی و قضایی افغانستان باشد .

سرپرست سفارت همچنان از حفظ استقلال و بیطرفی محاکم مبارزه با مواد مخدر دررسیده گی به قضایا به نیکی یاد  کرد.

بعداً  رئیس ستره محکمه  با ابراز امتنان ازهمکاری های  کشور دوست انگلستان  بویژه در بخش ادارات عدلی و قضایی ، از تداوم همکاری ها استقبال نموده  و روی موضوع  محاکمه  آنلاین بعضی از قضایای مهم جزایی به بحث پرداخت  و طرفین درین بحث روی ابعاد مختلف قانونی و عملی این سیستم تبادل نظر نمودند . رئیس ستره محکمه  اظهار امید واری کرد تا قبل از ایجاد چنین سیستم درافغانستان ، کشور دوست بریتانیا زمینه سفر برخی ازقضات ، څارنوالان و موظفین امنیتی را به کشور هایی که دارای چنین سیستم اند ، فراهم نماید  تا  تجارب و اندوخته های آنان بتواند درپروسه ایجاد سیستم محاکمه انلاین مفید وموثر واقع شود .

سرپرست سفارت بریتانیا درین ملاقات از همکاری در بخش تامین تجهیزات ووسایل الکترونیکی این سیستم و همچنان  فرا هم اوری زمینه های مسافرت منسوبین عدلی و قضایی به بیرون ازافغانستان اطمینان داد .

 

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS