گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 21 جوزا

humaira
Tue, Jun 11 2019 3:31 PM
خبر

 

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت به شهادت قاضی عید محمد یکتن ازقضات ریاست محکمه استینا ف ولایت پکتیا که به اثر حادثه تروریستی دشمنان صلح و ثبات افغا نستان درولایت لوگر به شها دت رسید ، ابرازداشته به شهید از بارگاه الله متعال (ج) بهشت برین  و به فامیلش صبرجمیل مسئلت کرد .

سپس به منظور رعایت هرچی بیشتر قانونیت در رسیده گی به قضایای مدنی ، درپرتو احکام مواد شصت وهشتم الی هفتاد ویکم قانون اصو ل محاکمات مدنی ، حالاتی که اشتراک رئیس و اعضای محکمه را در رسیده گی به یک قضیه مجاز نمی داند ، برجسته گردیده و براعمال مکلفیت های قانونی قضات و اطراف قضایا درچنین موارد تاکید بعمل امد.

بعداً درحالیکه  سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، څارنوالان ریاست عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا حضورداشتند ، پنج تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت بر فیصله های ثلاثه روی موضوعات مرتبط به حقوق عامه ، مورد بحث قرارگرفته  و ازجمله یک تقاضا بنابر مطابقت ان با شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید وفیصله مصدوریه به نفع دولت لغو وهدایت بررسی مجدد صادر گردید .

متعاقباً ضمن رسیده گی به یکعده از استهدات واصله ، با توجه به استهداء و نظر ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ  و به منظور جلوگیری از جعل و تزویر در اسناد شرعی و کوتاه سازی دست افراد سود جو وفرصت طلب ازین پروسه ،  تصویب گردید تا :

  1. وثایقی که جدیداً ترتیب می گردند ، ازجانب آمریت مخزن درکنده های وثایق بنیادی معامله و انتقال کلی ویا جزئی ملکیت در انها درج شود .
  2. قطعیت ویا عدم قطعیت  فیصله های مدنی درموضوعات عقاری که مورد استناد  اطراف دعاوی قرار میگیرند ، غرض معامله در صورت حال به محاکم مربوط اخبار شود .
  3. صورت نقض قرار ها وفیصله ها درکنده فیصله ویا قرار منقوضه معامله گردد.
  4. و نیز صورت بطلان قباله ها به کنده  انها معامله و به ادارات املاکی خبر داده شود تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری به عمل اید .

برعلاوه درجلسه امروزی یک درخواست تبدیلی محکمه مورد رسیده گی قرارگرفته  و همچنان بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی  و ریاست محکمه استیناف کندهار صلاحیت رسیده گی به (148) قضیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کندهار ، خوست ، غور ، لغمان ، بلخ ، سرپل ، کنرها ، پکتیکا ، تخار ، ننگرهار ، سمنگان ، بغلان و هلمند تفویض گردید .

Latest news

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

Tue, Jan 01 2019 10:16 PM
Background image

The Supreme Council of Supreme Court Meeting

Date: Dec 12, 2018 

The Supreme Council of Supreme Court convened a meeting of the Supreme Court Chief Justice Seyyed Youssef Halim, chairman of the Supreme Court, before Saturday. . .

BACK TO NEWS