ملاقات سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه با رئیس توسعه حاکمیت قانون(GIZ)

humaira
Sun, Jul 18 2021 1:45 PM
111

قضاوتوال جاوید رشیدی سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائیه قبل از ظهر ۲۳ سرطان  در دفتر کار شان با آقای برند میسر شمیت رئیس پروژه جی آی زید  ملاقات بعمل آورد.

درین ملاقات آقای شمیت در مورد فعالیت ها وهمکاری های گذشته و آینده آن دفتر با قوه قضائیه  که بیشتر روی برنامه های  آموزشی در راستای منع خشونت علیه زن متمرکز بود صحبت نموده و نسبت به  تداوم همکاری ها معتهد گردید.

بعداً محترم رشیدی  از همکاری های قبلی آن دفتر با قوه قضائیه  اظهار امتنان نموده  وخواهان  ادامه همکاری ها در خصوص  تجهیز تالار های محاکمات علنی محاکم رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و تجهیز محکمه استیناف ولایت بدخشان  با وسایل تکنالوژیکی  گردیده و پیشنهاد نمود تا بخاطر انسجام بهتر همکاری ها کمیته همآهنگی میان طرفین ایجاد گردد.دراخیر رئیس پروژ توسعه حاکمیت قانون (GIZ) از ادامه همکاری های پروژه های حاکمیت قانون آن دفتربا سکتور عدلی و قضائی وعده سپرد.

Latest news

Mon, Jun 14 2021 11:24 AM
Background image

The Fight Against Drugs (Narcotics and Intoxicants)

Judicial Performance Report of the Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center.1. Report
The Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center heard a total of 98 cases. . .

Mon, Jun 14 2021 11:15 AM
Background image

The Fight Against Corruption

Judicial Performance Report of the Anti-Corruption Primary Court
1. Report
The Anti-Corruption Primary Court heard a total of 18 criminal cases related to corruption from January 20 to. . .

Mon, Jun 14 2021 11:09 AM
Background image

The Acting General Administrative Director of the Judiciary Meets the IDLO’s Director of Programs

Justice Jawed Rashidi, the Acting General Administrative Director of the Judiciary met with Ms. Mangala, the IDLO’s Director of Programs, on February 11, 2021. In this meeting, at first. . .

BACK TO NEWS