خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴ ثور

alisina
Tue, May 04 2021 1:20 PM
14

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات ریاست عمومی تفتیش قضایی در سال  1399 رامورد ارزیابی قرار داد. مفتشین قضایی  طی سال گذشه (34) بار تفتیش عادی و (78) بار تفتیش اقتضایی را نسبت به کار وفعالیت محاکم مرکز وولایات انجام داده ودر ضمن ازچگونگی تطبیق (6174)فیصله قطعی و نهایی محاکم تفتیش و نیز با رعایت مصوبه شورای عالی ستره محکمه به (23) مورد شکایات اصحاب دعاوی رسیده گی به عمل اورده اند .

مفتشین قضایی درخصوص (511) موردخلا و نارسایی های کاری  به محاکم مربوط توصیه ورهنمایی قانونی نموده و گزارش انعده از تخطی های وظیفوی را که محاکماتی ویا تادیبی تشخیص گردیده ، به اجراات قانونی محول ساخته اند .

شورا بعداً روی استهداات واصله ازمراجع قضایی در خصوص چگونگی پرداخت اکرامیه به کارمند متوفای تحت اتهام ،  اشکال در تنفیذ یک فیصله مدنی مبنی بر قلع و قمع ،  نحوه اخذ محصول از ثبت عرایض تجدید نظر و ظهور شخص ثالت  در یک دعوی مدنی بعداز صدور فیصله استینافی غور نموده و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی بعمل اورده است .

برعلاوه ، رسیده گی به (4)  تقاضای تجدید نظر ، (7) درخواست تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی و مدنی  و (26) مورد پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و نیز بنابر پیشنهاد لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (50) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات جوزجان ،  دایکندی ، غزنی ، خوست ، پکتیکا ، کندز ، پکتیا ، فاریاب ، زابل ، بلخ و سمنگان تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS