خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۱۴حمل‌ سال ۱۴۰۰

humaira
Sat, Apr 03 2021 2:23 PM
شورایعالی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرامروز شنبه چهاردهم حمل تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به تاسی ازجزء 7 ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، طرح مقرره حقوق وامتیازات کادر قضایی را که بخشی ازآن دریکی ازجلسات قبلی مورد غور قرارگرفته بود ، تحت بحث قرارداده  و هدایت داد تا به منظورغنامندی بهتر و رعایت ابعاد مختلف ان  جهت نظرخواهی به محاکم استیناف ولایات کشور ارسال  گردد.

بعداً طبق اجنداء برخی از تخلفات قضایی موردغور قرارگرفته ، و به چهارتن از قضات محاکم  استیناف ولایات بدخشان ،  کندز و بامیان که تخطی وظیفوی انها به اثر تفتیش های عادی و اقتضایی تثبیت گردیده بود ، مطابق به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز شد .

به همین ترتیب درجلسه شورای عالی ستره محکمه یکعده از تقاضا های تبدیلی محاکم جزایی نیزمورد غور قرارگرفته و همچنان  بنابه تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی صلا حیت رسیده گی به (۱۰۷) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات پکتیکا ، فراه ، سمنگان ، هرات ، بلخ ، سرپل ، غزنی ،  هلمند ، فاریاب ،  جوزجان ، نیمروز ، بدخشان ، کنرها ، دایکندی ، بغلان و کندهار تفویض گردید .

Latest news

Mon, Jun 14 2021 11:24 AM
Background image

The Fight Against Drugs (Narcotics and Intoxicants)

Judicial Performance Report of the Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center.1. Report
The Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center heard a total of 98 cases. . .

Mon, Jun 14 2021 11:15 AM
Background image

The Fight Against Corruption

Judicial Performance Report of the Anti-Corruption Primary Court
1. Report
The Anti-Corruption Primary Court heard a total of 18 criminal cases related to corruption from January 20 to. . .

Mon, Jun 14 2021 11:09 AM
Background image

The Acting General Administrative Director of the Judiciary Meets the IDLO’s Director of Programs

Justice Jawed Rashidi, the Acting General Administrative Director of the Judiciary met with Ms. Mangala, the IDLO’s Director of Programs, on February 11, 2021. In this meeting, at first. . .

BACK TO NEWS