اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

alisina
1

بدینوسیله بتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ستره محکمه ج.ا.ا در نظر دارد قرارداد { تدارک (79) قلم پرزه جات بشمول تایر و بطری ضرورت 13 نوع عراده جات ستره محکمه ج.ا.ا برای  سال مالی 1400} را با شرکت افغان خالد جیهون دارای جواز نمبر (69566) واقع شهر نو بین چهاراهی حاجی یعقوب و انصاری برج شهرنو منزل 3 اپارتمان 4 مرکز کابل را به قیمت مجموعی مبلغ (1784170) یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و یکصدو هفتاد افغانی عقد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتواند اعتراض خویش را از تاریخ این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements