خبرشورای عالی ستره محکمه ۲۱ دلو ۱۳۹۹

humaira
Tue, Feb 09 2021 2:28 PM
جلسه اعضای شورا

شورا نخست به منظور جلوگیری از سکتگی برگزاری جلسات شورای عالی وتسریع روند رسیده گی به موارد شامل اجنداء ، تعدیل ماده 26 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه درخصوص تثبیت حد اقل نصاب شورای عالی ستره محکمه  و همچنان به هدف تامین عدالت و محاسبه شروع مرور زمان جرایم مندرج قوانینی که بعداز انفاذ قانون اجراات جزایی نافذ گردیده اند ، در کتگوری های جرایم اعتیادی ، جرایم متوالی و استمراری و جرایم  اختلاس و تذویر ، طرح تعدیل ماده 73 قانون اجراات جزایی را تصویب و به دارالانشاء هدایت داد تا هر دو طرح تعدیل را غرض طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه بفرستد .

بعداً درحالیکه  معین وزارت عدلیه ، څارنوالان قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا حضور داشتند ، سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت که مدعا بهای آنها را مسایل حقوق عامه وغصب املاک دولت تشکیل میداد ، درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

به همین ترتیب در برابر استهدائیه های محکمه استیناف ولایت کابل ناشی از تعارض میان دو ماده قوانین طرز تحصیل وحقوق ومحصول محاکم درخصوص حق الثبت عرایض حقوقی و تجارتی و نحوه استرداد محصول فیصله های قبلی که محکوم علیه  درمحکمه مماثل محکوم له  قرارگرفته و استهدائیه  محکمه استیناف پنجشیر در رابطه به چگونگی تصحیح وثایق اجرا شده سالهای قبل ،  در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

همچنان درجلسه ضمن رسیده گی به یکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی ،  تنازع صلاحیت و ارتقای درجات کادری قضات ، بر مبنای پیشنهاد لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (105) جزایی به محاکم استیناف  ولایات کابل ، کندهار ،  پکتیکا ، فراه ، خوست ، فاریاب ، بدخشان ، غور ، جوزجان  و غزنی تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS