خبر شورای عالی ستره محکمه ۱۶ جدی

alisina
Tue, Jan 05 2021 3:05 PM
1

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  گزارش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه در سال مالی 1399 رامورد ارزیابی قرارداد . طبق گزارش به اثر سعی و تلاش این اداره در راستای مبارزه با فساداداری ، طی یکسال گذشته  چهل و یک  تن به شمول چهار قاضی ،  هفت کارمند اداری محاکم ،  یک وکیل مدافع  و بیست و نه تن سایر اشخاص به مظنونیت مطالبه و اخذ رشوه  ، فریبکاری ،  استعمال اسناد تزویری و سرقت اسناد رسمی گرفتار و دوسیه های نسبتی شان  بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی درمواعید معینه قانونی تعقیب عدلی گردیده است .

بعداً پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف بادغیس د رخصوص معضل مربوط به اشکال در تنفیذ یک فیصله اصلاحی که سهم مدعا بها مشخص نشده و شایبه حقوق د ولت نیز درآن وجود دارد ولی یکی ازوارثین خواهان افراز و تطبیق سهم خویش گردیده است ، درروشنایی قوانین نافذه رهنمایی لازم صورت گرفت .

به همین ترتیب دو تقاضای تجدید نظر مدنی برفیصله های محاکم ثلاثه در پرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور و بررسی قرارگرفته و درهردو  مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردید .

در ادامه جلسه بنابر پیشنهاد اداره  لو ی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به 34 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل ، بلخ ، پکتیکا ، لغمان و ارزگان تفویض گردید .

برعلاوه رسیده گی به یکعده از دوسیه های جزایی در مطابقت به احکام قا نون اجراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم گرفته شد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS