گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

humaira
Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
شف

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت، پالیسی و پلان از تاریخ 12 الی 14  /عقرب /1398 به کمک مالی پروژه عدالت درهوتل سدار شهر کابل برگزار گردید.

 این برنامه روی تاریخچه مدیریت تغییر، مفاهیم و اساسات مدیریت تغییر، تجزیه و تحلیل محیط ، استراتیژی های مدیریت تغییر، مدل های فرایندی مدیریت تغییرو مدل های تشخیص سازمانی (Fish bone- SwoT-lewin’s-Mckinsey7s-ADKAR) ، سطوح تطبیقی مدیریت تغییر، فرهنگ تغییر در سازمان، مقاومت در برابر تغییر، اصول مدیریت تغییر، موانع سد راه مدیریت تغییر متمرکز گردیده بوده . یکی از بحث های جدید و نیاز اساسی اداره را مطابق ستراتیژی مدیریت منابع بشری قوه قضائیه تشکیل میدهد. این برنامه توسط محترم حامد "بها عیار" رئیس ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت به پیش برده شد که از نتایج قابل ملاحظه و پیامد های ویژه یی برخوردار بود و از طرف اشتراک کننده گان با آنکه برنامه کاملاً جدید بود فوق العاده ارزیابی گردیده اذعان داشتند که این برنامه در بروز رسانی وبه مقتضی زمان سازی فعالیت نهایت مفید و ارزنده میباشد.

   

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS