گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 7 جوزا

humaira
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۱:۱۴
شورا

 

  شورا نخست اجراات محاکم ابتدائیه و دیوانهای استینافی رسیده گی به تخلفات اطفال کشور را که به گونه اختصا صی قضایای جزایی اطفال را منحیث محاکم اختصاصی حل و فصل مینمایند ، مورد ارزیابی قرار داد.برمبنای گزارش های رسیده ، محا کم ابتدائیه درجریان سال 1397 مجموعاً (1192) قضیه و دیوانهای استینافی (565) قضیه مرتبط به تخلفات اطفال رامورد رسیده گی قررداده و درحل و فصل قانونی این قضایا بارعایت اصول محاکمه عادلانه اقدام بعمل اورده اند . بعداً با حضو رمحترم سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، حارنوالان ریاست عمومی قضـایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا ، دو تقاضا ی تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت برفیصله های ثلاثه درموضوعات حقو ق عامه ، در پرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و هردو فیصله به نفع دولت لغو و هدایت رسیده گی مجدد داده شد . متعاقباً با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف رسیده گی به جرایم مواد مخدر ، طرح تعدیل در یکی ازمواد قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر مبنی بر تعیین مقدار و حدود صلاحیت رسیده گی به قضایای قاچاق مواد مخدر ازنوع مشخص ، مورد تایید قرارگرفته و به طی مراحل تقنینی ان هدایت داده شد . به همین ترتیب بادرنظرداشت گزارش تفتیش اقتضایی ، اتهام منسوب به یکتن از قضات محکمه استیناف ولایت کندز مورد رسیده گی قرارگرفته و پس از استماع اظهارات و توضیحات قاضی عند المجلس شورای عالی ، در زمینه تصمیم لازم قانونی اتخاذ گردید . برعلاوه رسیده گی به یکعده از درخواستهای تبدیلی محکمه درقضایای مدنی و جزایی وپیشنهاد های مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات ، نیز جزء اجندا بود که در هرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۵۶
Background image

رئیس ستره محکمه سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد


قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر یکشنبه 31 سنبله آقای ( اوگوزان ایرتوگرول) سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد.. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۴
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 30 سنبله

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 30 سنبله 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  برگزاری سیمینار عالی توضیحی و شناسایی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

بازگشت به اخبار