گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 ثور

humaira
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۹:۳
شورا

 

شورا نخست گزارش اجراات سالتمام محاکم قوه قضائیه در رسیده گی به دعاوی مدنی و جزایی را مورد ارزیابی قرار داد. برمبنای گزارش ، طی سال 1397 مجموعا 96797 دوسیه جزایی و مدنی مورد رسیده گی و حل و فصل قرار گرفته که 57426 دوسیه در مرحله ابتدائیه ، 26890 دوسیه در مرحله استیناف و 12480 دوسیه در مرحله فرجام بوده است .

سپس با توجه به نتیجه بررسی دو موضوع تفتیش اقتضایی در محکمه استیناف ولایت تخار، به دو تن از متخلفین قضایی در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

متعاقبآ با نظرداشت استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهاردر خصوص اجرای قباله های ملکیت هایی که دراثر واگزاری های سالهای قبل دست به دست شده اند ، رهنمایی بعمل آمد که اجرااتی که در زمینه قبلآ از جانب محکمه صورت گرفته مستثنا از هدایت مصوبه شماره 353 مورخ 22/5/1387 شورای عالی ستره محکمه پنداشته شده و در اجراات بعدی هدایت مصوبه فوق قابل رعایت میباشد .

به همین ترتیب چهار تقاضای تجدید نظر مدنی در پرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرار گرفته و ضمن لغو یک قرار قضایی قطعی ، هدایت داده شد تا قضات صادرکننده قرارمورد نظرمورد تفتش قرار گیرند .

برعلاوه برمبنای تقاضای اداره محترم لوی څارنوالی در مورد تبدیلی 57 قضیه جزایی نیزتصامیم مقتضی اتخاذ گردید

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۵۶
Background image

رئیس ستره محکمه سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد


قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه قبل از ظهر یکشنبه 31 سنبله آقای ( اوگوزان ایرتوگرول) سفیر کبیر جمهوری ترکیه درافغانستان را به حضور پذیرفته و باوی ملاقات بعمل آورد.. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱ - ۹:۴
Background image

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 30 سنبله

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر شنبه 30 سنبله 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست  برگزاری سیمینار عالی توضیحی و شناسایی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۴۲
Background image

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء اختتام یافت

 

سیمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای  ناشی ازتطبیق کودجزاء که به تاریخ 25 سنبله درتالارکنفرانسهای ستره محکمه برگزار گردیده بود ، ظهر امروز با بیانیه اختتامیه قانونپوه سیدیوسف حلیم. . .

بازگشت به اخبار